Jan Steffensen. (Arkivfoto)
Jan Steffensen. (Arkivfoto)

– Hvor blir utvalget av?

HADSEL: Jan Steffensen (Mos) etterlyser etablering av brukerutvalg innafor helse- og omsorgssektoren i Hadsel.

I et brev til Hadsel kommune viser Steffensen til et vedtak fattet i kommunestyret 21. mars i år. Etter forslag fra komite for helse – og med tilleggsforslag fra Mos – vedtok kommunestyret da at «ordningen (… med brukerutvalg) implementeres i hele omsorgssektoren så snart dette er praktisk mulig».

– Svært viktig

– Brukerutvalgene vil være svært viktig i arbeidet med å forbedre tjenestene både innenfor sykehjemsdriften og innenfor hjemmebasert omsorg inkl. omsorgsboligene, både når det gjelder innhold, kvalitet og kapasitet, skriver Steffensen i brevet til Hadsel kommune.

Han viser også til at ordningen skulle implementeres så snart dette var praktisk mulig.

Ber om orientering

– Jeg har ikke registrert at brukerutvalgene er kommet i arbeid og ber om en orientering om dette, avslutter Jan Steffensen brevet.