– Planverket for alliert mottak skulle etter planen komme i forbindelse med statsbudsjettet i oktober 2018. Vi venter fortsatt, sier en utålmodig Stein-Håkon Eilertsen i NOF.
– Planverket for alliert mottak skulle etter planen komme i forbindelse med statsbudsjettet i oktober 2018. Vi venter fortsatt, sier en utålmodig Stein-Håkon Eilertsen i NOF. Foto: Fredrik Sørensen

I dag kommer forsvarssjefens fagmilitære råd: – Forventer Andøya-avklaringer

ANDØY: Tirsdag klokken 13.00 skal forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen presentere sitt fagmilitære råd. Stein-Håkon Eilertsen i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) har ingen tro på at det kommer forslag om å beholde Andøya som base for maritime patruljefly (MPA).

– Nei, det har jeg ingen tro på, sier Eilertsen til Bladet Vesterålen.

Han viser til at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) allerede har slått fast at det ikke vil komme noen endringer hva gjelder framtidig MPA-base i det fagmilitære rådet.

Spent

Stortingsvedtak fra 2016 innebærer nedleggelse av Andøya flystasjon når de nye P-8-flyene kommer til Norge. Det første flyet kommer i 2022, og alle fem flyene Norge har bestilt skal være på plass innen utgangen av 2023.

Andøya-vedtaket innebærer at flystasjonen skal utrangeres. Arealene og infrastrukturen var forutsatt avhendet, slik at ny næringsaktivitet kunne etableres.

Det vil derimot ikke skje. Da statsminister Erna Solberg (H) besøkte Andøya 30. april i år, opplyste hun at regjeringa planlegger et alliert øvelsesområde på Andøya. Sjefen ved Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) har i tillegg sagt at han trenger all infrastruktur og alle arealer på Andøya også i framtida.

Stein-Håkon Eilertsen er spent på om forsvarssjefen beskriver hvilken rolle Andøya er tiltenkt.

– Planverket for alliert mottak skulle etter planen komme i forbindelse med statsbudsjettet i oktober 2018. Vi venter fortsatt. Samtidig kom jo statsministeren med sine signaler da hun besøkte Andøya. Nå må vi få vite hva som planlegges, og hvilket omfang det har, sier han.

– Jeg forventer at forsvarssjefen vil si noe om hvorvidt man skal beholde all operativ infrastrukrur på Andøya. Hvis han ikke sier noe om dette, blir det jo politikernes jobb å synse seg fram til ei beslutning. Det er i så fall spesielt, legger Eilertsen til.

– Gir du og NOF opp kampen for Andøya flystasjon hvis forsvarssjefen – som ventet – ikke foreslår omgjøring av nedleggelsen?

– Nei, det gjør vi ikke. Vi vet at det er store utfordringer knyttet til MPA på Evenes, som kanskje ikke er løsbare. I alle fall ikke innafor dagens kostnadsramme, sier Eilertsen.

Hva gjelder totaliteten i det fagmilitære rådet, håper han at det gjenspeiler det forsvarssjefen har sagt tidligere i år om at han vil anbefale at Norge må oppfylle NATOs toprosentmål.

– Så håper jeg også at man kan ha tillit til det som foreslås, og at det legges opp til økt fokus på å ivareta personellet, sier Eilertsen.

Langtidsplanen

Det fagmilitære rådet kommer som fortalt førstkommende tirsdag, 8. oktober.

Planen er at regjeringa skal legge fram sitt forslag til langtidsplan for forsvarssektoren i mars 2020, med behandling i Stortinget i juni. Vel og merke hvis alt går som planlagt. Det skjedde ikke i forbindelse med forrige langtidsplan, i 2016. Den gang ble langtidsplanen lagt fram først rett før Stortinget tok ferie i juni, og behandlinga drøyde helt til november.