Foto: Øystein Rysst

I dag starter anke-behandlinga

Torsdag starter ankebehandlinga av tingrettens dom i rettssaka mellom Stiftelsen Tinden Handelssted og Frid Halmøy.

Saka mellom Stiftelsen Tinden Handelssted og Frid Halmøy var oppe i Vesterålen Tingrett tidligere i år. 

Der krevde Frid Halmøy – barnebarn av tidligere væreier Skjalg Halmøy – at vedtaket om å avsette henne som styremedlem, samt endringer av vedtektene begge skulle kjennes ugyldig.

Halmøy fikk medhold fra tingretten på et av punktene. Tingretten uttalte i dommen at de ikke anså at Halmøys tilsidesettelse av plikter som styremedlem var nok til å avsette henne, og at dette vedtaket derfor ble kjent ugyldig.

Halmøy ble også tilkjent saksomkostninger på 135.630 kroner.

I juli ble det kjent at Stiftelsen Handelsstedet Tinden anker på de punktene de tapte på, samt bevisdømmelsen i saka.

Frid Halmøys forsvarer Morten Berg uttalte da til Bladet Vesterålen at de kom til å anke på alle punkt dersom saka kom til lagmannsretten.

Det er satt av to dager til ankebehandlinga, torsdag og fredag. Bladet Vesterålen følger rettsaka.