Det nye oljevern- og miljøsenteret på Fiskebøl og i Svolvær får 27 millioner kroner neste år.
Det nye oljevern- og miljøsenteret på Fiskebøl og i Svolvær får 27 millioner kroner neste år. Foto: Innsendt

I gang på Fiskebøl over nyttår

Det planlagte olje- og miljøvernsenteret på Fiskebøl og i Svolvær får ei statlig bevilgning på 27 millioner kroner i 2018. Over nyttår er drifta i gang.

Finansminister Siv Jensen (Frp) og stortingskandidat Kjell-Børge Freiberg (Frp) offentliggjorde lekkasjen fra statsbudsjettet tirsdag under et besøk i Svolvær. Senteret ble tidligere i vår lokalisert med ei delt løsning mellom Fiskebøl og Svolvær, og nå følger altså pengene etter.

Nå sier Freiberg, som er Frps førstekandidat foran stortingsvalget i Nordland, at senteret kommer til å ansette den første personen rundt nyttår.

Mer oljevernutstyr ut i verden – Det blir et kjempebra virkemiddel og verktøy for å generere framtidig arbeidsplasser. Vi er gode på forskning og kunnskap i Norge, ikke minst innenfor oljevern. Og jeg føler meg helt sikker på at det kommer innovasjon ut av dette, så vi vil eksportere enda mer oljevernutstyr ut i verden. Oljevern er et enormt område, og anvendbart i stort omfang. Vi har sett konturene av det i Vesterålen og Hadsel, gjennom den aktiviteten som det har skapt på Fiskebøl, sier Freiberg til Bladet Vesterålen.

Åpne for oljeboring 

Han tror olje- og miljøvernsenteret også vil bli et viktig verktøy for å få åpnet sokkelen utenfor Vesterålen og Lofoten for petroleumsaktivitet.

– I dag preges debatten av argumentasjon om sårbare områder, sikkerhet og trygghet. Vi kan diskutere om dagens beredskap er tilstrekkelig, selv om vi har verdens beste beredskap allerede. Men det er utvikling av verdens beste teknologi som gjør at utfordringene med sårbarhet kan bli løst. Har du ustyret på plass som fjerner sårbarheida, er dette argumentet borte. Og det er ingen andre plasser dette har bedre forutsetning for å bli skapt enn med utgangspunkt på Fiskebøl, mener han.

Ikke bedriftsstøtte 

– Er det fare for at dette blir oppfattet som bedriftsstøtte til det private industrimiljøet som er på Fiskebøl i dag?

– Nei, dette er ikke bedriftsstøtte. Men bedriftene på Fiskebøl inngår i kompetansen som dette senteret skal samle og spille på i nettverk med andre, for å få innovasjon og utvikling. Senteret skal ikke være en næringsaktør, men en tilrettelegger for forskning og utvikling. Det har en kjempegod forutsetning nettopp her, for på Fiskebøl har man vist seg gode til å samle kunnskap fra ulike næringer og sette den sammen til nye produkter. Et senter som driver kompetansesamling og kobler bedrifter, gir innovasjon. Det veit vi, sier Freiberg.

Marin forsøpling 

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han understreker at det kommende olje- og miljøvernsenteret også skal spille en rolle i forhold til handtering og løsninger i forhold til marin forsøpling.

– Her har man også gode forutsetninger for å lykkes. Det finnes miljøer man kan spille på for å finne løsninger i forhold til oppsamling av plast, og jeg venter at det vil bli utviklet teknologi og kompetanse som blir en ny eksportvare for Norge. Dette er et problem hele verden sliter med, sier Kjell-Børge Freiberg.