Portrett av Nanna With, av ukjent kunstner.
Portrett av Nanna With, av ukjent kunstner. Foto: Wikimedia Commons. Lisensiert med Creative Commons CC BY-SA 3.0

I morgen gir hun navn til Stokmarknes torg

Lørdag blir Stokmarknes torg til Nanna Withs plass, oppkalt etter Norges første kvinnelige avisredaktør.

Torget blir oppkalt etter Nanna With, som en del av Hadsel kommunes navngiving av veier etter betydningsfulle kvinner i kommunen.

Nanna With var datter av Hurtigrutens grunnlegger Richard With og ble født på Andenes i 1874, før hun flyttet til Risøyhamn, der hun bodde til hun flyttet til Bergen som 15-åring. Siden studerte hun musikk og sang i Paris og Berlin og arbeidet som musikklærerinne før hun i 1905 vendte tilbake til Stokmarknes der hun var redaktør i Vesteraalens Avis i tre år, som Norges første kvinnelige redaktør. Her etablerte hun også Vesteraalens Kvindesaksforening, ifølge Wikipedia.

Siden bosatte hun seg i Kristiania og etablerte avisen Hver 14de dag, som blant annet oppdaget Johan Falkberget. Siden ga hun også ut den første norskskrevne tegneserien.

Nanna With ledet blant annet Norsk Yrkeskvinneforening og satt sentralt i Norske Kvinners Sanitetsforening. Hun etablerte kvinneavdelingen i Frisinnede Venstre, hvorfra hun meldte seg ut (1927) og etablerte Oslo Kvinneparti.

Nanna With var også sentral i Nordlendingenes Forening, der hun var leder og også sentral i etableringen av Nordnorsk student- og elevhjem (1960). Hun fikk blant annet Kongens fortjenstmedalje i gull.

Nanna With døde i Oslo i 1965.