Erkjennelse: – Jeg sa det tilbake da jeg var ordfører i Andøy, at man nå må slutte å hevde at forutsetningene ikke har endret seg. Det sier Jonni Solsvik om utviklinga i den omstridte flystasjonsaken. Foto: Fredrik Sørensen

– Ingen kan hevde at forutsetningene fremdeles står seg

ANDØY: – Nå har Forsvaret vist kortene sine. Og nå haster det enda mer med å få ei avklaring.

Det sier Jonni Solsvik.

Han uttalte tirsdag ettermiddag at han ikke var overrasket over at Forsvaret likevel vil forbli på Andøya flystasjon etter at MPA-basen er flyttet til Evenes i 2023. Da Bladet Vesterålen snakket med Samskap-lederen i Andøy, var han på vei inn i et fly, og kun tilgjengelig for en kort kommentar.

Les også
Dette er forsvarssjefens plan for Andøya flystasjon

Vesentlig endring

Nå har Solsvik landet, og satt seg inn i Forsvarets anbefaling om framtidig bruk av flystasjonen på Andenes.

– Etter å ha lest dette kan jeg ikke la være å spørre: Er det virkelig noen i regjeringspartiene eller Arbeiderpartiet som fremdeles mener at det som nå skjer ikke bryter vesentlig med forutsetningene? Jeg nekter å tro det. Det kan rett og slett ikke være noen som fremdeles mener det, sier han.

– Jeg sa det tilbake da jeg var ordfører i Andøy, at man nå må slutte å hevde at forutsetningene ikke har endret seg. Nå er det slått ettertrykkelig fast at de er det, og da må man snakke om det, utdyper Solsvik.

Han minner om at utviklinga har store konsekvenser for omstillingsarbeidet og Andøy kommunes muligheter til å tilby arealer og infrastruktur for å skape vekst.

Les også
Solsvik: – Behovet er der, så dette var egentlig ventet

– Og la det ikke være tvil. Det har selvfølgelig også konsekvenser for Forsvaret hva gjelder investeringer og drift. Det man beholder på Andøya må selvsagt vedlikeholdes, påpeker han.

I 2016 forutsatte man ei årlig innsparing på 200 millioner kroner ved nedleggelse av Andøya flystasjon. Det er ikke mulig å innfri om man følger forsvarssjefens anbefaling. Nå vil Forsvaret altså beholde MPA-området, alle kampfly-sheltere, ammunisjonsområdet og mer til. Dette utgjør store deler av den operative flystasjonen på Andenes.

– Det gir oss som sagt utfordringer, det er det ingen tvil om, sier Solsvik.

Samskap-leder: Jonni Solsvik. Foto: Fredrik Sørensen

Roser forsvarssjefen

Solsvik roser forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som har vært konkret på hva som er Forsvarets behov på Andøya – og på den måten illustrert hva som kan bli tilgjengelig for sivil virksomhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Men det som nå er offentliggjort viser også at tilgjengeligheten man forutsatte i 2016 – ut fra et faglig ståsted – ikke vil være mulig å gjennomføre. Så gjenstår det å se om Forsvarsdepartementet, regjeringa og Stortinget kan akseptere det, sier han.

Les også
Tillitsvalgt om Andøya-planen: – Det er noe som skurrer

Solsvik legger heller ikke skjul på at det er utfordrende at man i Andøy ikke vet hva det forsvarssjefen nå anbefaler vil bety i praksis for flystasjonsområdet etter at MPA-basen flyttes til Evenes i 2023.

– For oss i omstilling er det ei utfordring, ja. Vi vet fremdeles ikke hvilke arealer og hvilken infrastruktur som med utgangspunkt i sikkerhetsloven, samt operativitet og beredskap, vil bli tilgjengelig. Eller hvilke type næringer Forsvaret med dette som utgangspunkt kan akseptere. Her er det viktig at ting blir konkretisert raskt, for slik situasjonen er nå kan vi ikke gå ut og markedsføre mulighetene som eventuelt vil ligge der, sier Samskap-lederen.

Han peker også på at det i dokumentet fra Forsvaret står «areal og bygg som vurderes avhendet» – ikke areal og bygg som skal avhendes slik vedtaket fra 2016 sier.

– Det er også ei utfordring for oss, i dialogen med interessenter. Derfor er det ekstra viktig at dette ikke får ligge for lenge til behandling i departementet. Både Andøy kommune og næringslivet er avhengig av ei rask avklaring, sier den tidligere ordføreren.

Stor utfordring

Som leder for omstillingsarbeidet i kommunen sier han at Samskap-organisasjonen hele tiden har forholdt seg til det som står i 2016-vedtaket. Nemlig at flybasen skal avhendes fullstendig i 2025, to år etter at flystasjonen avvikles som operativ base i 2023. Og at arealer og infrastruktur da skal frigis.

– Det er jo det vi har hatt som utgangspunkt. Så har begivenhetene endret seg ettertrykkelig fra 2016 og fram til i dag, og det har blitt skapt mer og mer tvil om hvorvidt det lar seg gjøre. Det har gjort at vi i Andøy har vært nødt til å dempe oss i dialogen med aktuelle aktører som vil etablere seg her. For oss har dette vært den største utfordringen i omstillingsarbeidet disse fire årene, sier Solsvik.

Han er glad for at man fremdeles står på at det skal tilrettelegges for Andøya Space Center og Andøya Test Center.

– Det er viktig, slår Solsvik fast.