Vannmøte: Hognfjord grendehus.

Inviterer til vannmøte i Hognfjord

– Er lovet kommunalt vann siden 1980-tallet

SORTLAND: Sortland kommune inviterer til orienteringsmøte om den planlagte vannledninga fra Hognfjord til Eidbukt.

Møtet finner sted i Hognfjord tirsdag 25. februar. Her skal prosjektleder fra kommunen og representanter fra avdelinga for kommunalteknikk presentere prosjektet «Vannledning til Eidbukt» for grunneiere og abonnenter.

– Kommunal vannledning til Eidbukt har lenge vært etterspurt, og prosjektet ligger nå inne i vedtatt økonomiplan for 2020 til 2023, med bevilgninger i 2020 og 2021. Prosjektet er i startfasen, og vi ønsker å presentere tidlige planer og tenkt fremdrift, skriver Sortland kommune på sin nettside.

Les også
Endelig vannløfter til Eidbukt

Idar Stenersen bor innerst i Hognfjord, og får i dag vannet sitt fra ei elv som kommer ned dalen:

– Vi er blitt lovet kommunalt vann siden 1980-tallet, så vi tar dette med ei lita klype salt. Vi er heldige med at vi bor nær ei elv. Vi har godt vatn og har aldri vært fri. Vi vil nok likevel koble oss på den kommunale ledninga – om den kommer. Da slipper vi å gjøre reint i kummen i elva et par ganger i året, sier han.

Les også
Dette vil kommunedirektøren i Sortland bruke investeringspengene på