Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Inger Merete Elven

Iverksetter sikkerhetstiltak under Eid-feiringer

Politidirektoratet har gitt i oppdrag til politidistriktene å iverksette trygghetsskapende og forebyggende tiltak i tilknytning til feiringen av den muslimske høytiden Eid, skriver politiet i ei pressemelding. Det foreligger ingen konkrete trusler eller indikasjoner på at noe uønsket skal skje.

Trusselbildet uendret

– Det foreligger ingen konkrete trusler, og det er ingen indikasjoner på at noe uønsket skal skje. Politiet har lang erfaring med å ivareta sikkerheten rundt store arrangementer, og vil iverksette de tiltak vi mener er nødvendige – både synlige og usynlige, skriver politiet i pressemeldinga.

– Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, er dette noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap tilgjengelig denne dagen, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud.

Skape trygghet

Man kan forvente nærvær av både uniformert og ikke uniformert politi som vil være på jobb for at alle får en trygg og fin feiring. Innsatspersonell som jobber i tilknytning til større arrangementer og folkeansamlinger vil være bevæpnet.

– Vi vurderer betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som avgjørende for å sikre en best mulig beredskap. Politiet skal legge til rette for en trygg feiring, og oppfordrer alle til å feire dagen slik de pleier, sier Smedsrud.