– Dette dekker regninga for 2019, sier leder i Holmstaddalen Bygdelag, Rolf Arne Kristiansen.
– Dette dekker regninga for 2019, sier leder i Holmstaddalen Bygdelag, Rolf Arne Kristiansen.

Ja til overtakelse av gatelys

SORTLAND: Formannskapet stilte seg torsdag positiv til at Sortland kommune overtar 31 gatelys langs fylkesvei 951 i Holmstaddalen fra Holmstaddalen bygdelag.

Kommunen fikk en henvendelse fra bygdelaget i november 2018, der det ønskes at kommunen overtar strømutgifter og vedlikehold på gatelysene som driftes av bygdelaget. Bakgrunnen er at bygdelaget ikke har økonomi til videre drift.

– De har gjort en god jobb med lysene, og nå er det helt naturlig at kommunen overtar, sa Høyres Liv Tjønsø i formannskapet.