Samferdselsministeren er klar på at  Luftfartstilsynet er et uavhengig tilsyn, og at han derfor ikke kan overprøve deres vurderinger angående Evenes.
Samferdselsministeren er klar på at Luftfartstilsynet er et uavhengig tilsyn, og at han derfor ikke kan overprøve deres vurderinger angående Evenes. Foto: Forsvaret

– Jeg kan ikke overprøve Luftfartstilsynets vurderinger

ANDØY: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er klar på at den sivile flytrafikken på Evenes også i framtida må være trygg og god.

Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, har Liv Signe Navarsete (Sp) bedt samferdselsministeren svare på turbulens-problematikken på Evenes.

Spurte om konsekvenser

Det var Bladet Vesterålen som først omtalte at den planlagte MPA-hangaren på Evenes kan skape turbulens, som fører til at Luftfartstilsynet gir restriksjoner for sivil flytrafikk. Både Widerøes, Norwegian og SAS har overfor Bladet Vesterålen uttalt at de ikke vil ha hangaren slik Forsvarsbygg har foreslått.

Navarsete har stilt dette spørsmålet om turbulens på Evenes til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)

– Kan statsråden gjere greie for Luftfartstilsynet si tilråding i høve dei vedtekne planane for militær aktivitet på Evenes og Luftfartstilsynet sitt syn på om og i tilfelle kva konsekvensar utbygginga vil få for sivil luftfart?

Svarte torsdag

Dale svarte Navarsete torsdag formmidag. Han er klar på at  Luftfartstilsynet er et uavhengig tilsyn, og at han derfor ikke kan overprøve deres vurderinger.

– Eg har difor heller ikkje vore involvert i dei prosessane som tilsynet sjølv vel å halde seg orientert om. I det vidare er difor svaret til representanten basert på innhenta opplysningar frå Luftfartstilsynet som eg ikkje har teke stilling til innhaldet i, skriver Dale.

– Luftfartstilsynet opplys at dei ikkje har ei rolle når det gjeld å utforme planer for militær aktivitet på Evenes, og skal heller ikkje ha gjeve tilrådingar i høve til dei vedtekne planane, utdyper han.

– Dei opplys vidare at så langt har dialogen om utbygginga gått føre seg mellom Forsvarsbygg og Avinor AS, som er flyplassoperatør. Luftfartstilsynet har ikkje motteke søknad frå Avinor om utbygging på Evenes, men blir haldt informert frå Avinor om status, mellom anna om analysar om hindersituasjonen, radioteknikk og turbulens som er under arbeid, skriver Dale videre.

Han avslutter med å fastslå følgende:

– Eg er oppteken av ein framleis god og trygg flytrafikk til og frå Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.