Delegasjonen fra Vesterålen.
Delegasjonen fra Vesterålen. Foto: Innsendt

Jobber for vgs-linjene i Vesterålen

En delegasjon fra Vesterålen er i Bodø søndag for å kjempe for de videregående linjene som trues med nedleggelse. – Nå er det bare å krysse fingrene, sier Karianne Bråthen (Ap).

Denne uka skal fylkestinget i Nordland behandle saka om framtidig skolestruktur innen videregående opplæring i fylket. Fylkesrådet har levert sin innstilling til fylkestinget, og linjer ved alle de videregående skolene i Vesterålen trues med nedleggelse.

En stor delegasjon, bestående av politikere, ansatte ved de videregående skolene og næringsaktører er søndag i Bodø for å holde innlegg for partigruppene i fylkestinget.

Varaordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo skriver at delegasjonen har fått holde innlegg for alle partigrupper, både de i posisjonen og i opposisjonen.

Tidligere ordfører i Øksnes, nå gruppeleder for Ap, Karianne Bråthen, skriver at det nå bare er å krysse fingrene for det videregående skoletilbudet i Vesterålen.

– I dag har det vært en delegasjon fra Vesterålen som har formidlet budskapet om viktigheten av vg2 fiske og fangst og vg1 restaurant og matfag. Her har vi stått sammen, skriver Karianne Bråthen i en epost til Bladet Vesterålen.

Solveig Østingsen i Utdanningsforbundet ved Sortland vgs, og Karianne Bråthen, gruppeleder for Ap i Øksnes.
Solveig Østingsen i Utdanningsforbundet ved Sortland vgs, og Karianne Bråthen, gruppeleder for Ap i Øksnes. Foto: Innsendt

– Nå krysser vi fingrene og håper våre innspill tas til følge. Vi fikk 2 minutter til å snakke om disse to tilbudene, skriver Bråthen.

Under følger innlegget som ble holdt for partigruppene. Det er varaordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo (Ap) som har sendt oss innlegget.

«De linjene som er foreslått avviklet ved Sortland videregående skole, er linjer med god søkning, og nesten ikke frafall. Dette er linjer som leverer utdanning som vårt næringsliv etterspør.

Både innenfor fiskeri, havbruk og landbruk har vi store bedrifter  og utvikling av nye produkter, vi har et titalls unge bønder som har investert i nye driftsbygninger

Dette generer svært mange arbeidsplasser, som igjen trenger våre framtidige ungdommer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De ungdommene vi har kan vi ikke være med på og sende fra  oss.

Vi har ingen grunn til å tro at de elevene som kommer fra vår region vil velge Marka (Mosjøen vgs. avd. Marka) som alternativ. Det er 60 mil unna, og vi er kjent med at både kostnader og rutetilbud forhindrer disse fra å kunne reise heim i helgene.

Kleiva er eneste skole som har både naturbruk, havbruk og fiske/fangst. De gjennomfører interessebasert undervisning som vil si at elevene blir kontaktet og spurt om hvilken linje de vil gå videre på: fiske/fangst, akvakultur eller landbruk.

Det fagmiljøet som er bygd opp rundt Kleiva vil aldri kunne bygges opp igjen dersom man river dette ned nå.

Det gjelder:

NLR – Norsk landbruksrådgivning  som tilbyr kompetansebasert rådgivning i landbruket. Disse har høy faglig kompetanse og sameksistens med Kleiva har uvurderlig nytte for landbruket generelt og for naturbruksutdanningen.

LMH – Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har 52 ansatte. Dette er en organisasjon som sørger for vikartjeneste i landbruket og er viktig for både rekruttering i landbruket, og er en viktig tjeneste for bøndene i hele Midtre Hålogaland.

Stordyrveterinærene i Vesterålen har sitt fagmiljø på KIeiva. Det er utfordrende å rekruttere denne kompetansen i Nordland som mange andre områder i Norge, men det unike fagmiljøet som er på Kleiva gjør at vi greier å beholde og bygge opp miljøet. Det har en direkte konsekvens for alle bønder og dyrevelferden i hele regionen.

AKS – Arktisk kompetansesenter for sau

Dersom Kleiva legges ned risikerer vi å miste et viktig kompetansesenter. Fylkesrådet har  bevilget 300.000 kroner for etablering av Arktisk kompetansesenter for sau. Deretter ba fylkesrådet Sortland vgs. avd. Kleiva i tråd med handlingsprogrammet regional plan for landbruk om å påta seg oppgaven å utvikle kompetansesenteret med utgangspunkt i regionens fortrinn innen utmarksnæringer. Vedtaket ble fattet 3. september 2019. Arbeidet er godt i gang og i nært samarbeid med FoU.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi har forståelse for en vanskelig økonomiske situasjon, men ber der være oppmerksom på følgende:

Oppdrettskonsesjon på Kleiva er knyttet til VG2 på Kleiva og gir 10 millioner - den kan ikke flyttes.

Fire utdanningskvoter fiske/fangst på 2 millioner knyttet til lærlinger og næringslivet som stiller båtene til disposisjon

Inntektsmuligheter på drift fra skogen kan gi 600.000 kroner i året i 20 år framover i tid.

Det er også mulig å ta ned lønnskostnader ved kjøp av automatisk fôringsanlegg i kufjøsen.

Avhending av  innmeldte ubrukte gamle bygninger, for å redusere unødige driftskostnader».