Står på sitt: Arbeiderpartiets nestleder, Bjørnar Skjæran, ser ikke for seg omkamp om Andøya flystasjon hvis partiet skal danne regjering sammen med Senterpartiet etter valget. Her er Skjæran sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre, på et besøk ved Andøya flystasjon for noen år siden. Foto: Idar Ovesen

Kjemper for Bodø: – Tror ikke det vil være mulig å endre Andøya-beslutningen

ANDØY: Arbeiderpartiets nestleder, Bjørnar Skjæran, vil ha omkamp om forsvarsarbeidsplasser i Bodø. Forsvarsarbeidsplassene på Andøya anser han som tapt.

Onsdag i forrige uke skrev Avisa Nordland at Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet, er overrasket over at regjeringa ikke følger opp anmodningsvedtaket om å flytte deler av forsvarsledelsen til Nord-Norge – noe som ville gitt 200 arbeidsplasser til Bodø.

Nå varsler Skjæran omkamp – etter at det i regjeringas reviderte nasjonalbudsjett kom fram at Høyre, Venstre og KrF likevel ikke vil flytte Luftforsvarets ledelse fra Rygge i Østfold til Nord-Norge.

Skjæran er overfor Avisa Nordland kampklar, og tydelig på at toget ikke har gått.

– Nei, vi må jo bare følge dette opp. Vi får ikke gjort noe med dette med høyreregjering. Vi har forsøkt å forhandle flere langtidsplaner med dem, og jeg klarer ikke å se at vi klarer dette med en høyreregjering, sier han til avisa.

Omkamp

Senterpartiet, som Arbeiderpartiet kan komme til å danne regjering med om få måneder, varslet nylig omkamp om en annen betent forsvarssak: Nedleggelsen av Andøya flystasjon, og flytting av hovedbasen for maritime patruljefly (MPA) til Evenes.

Senterpartiet mener MPA-basen må forbli på Andøya, mens Evenes blir QRA-base (framskutt kampflybase i nord).

Les også
Varsler ny kamp for Andøya

På spørsmål fra Bladet Vesterålen om hvordan Skjæran som nestleder i Arbeiderpartiet stiller seg til det – og om han ser for seg at Arbeiderpartiet vil være villig til å diskutere saken i en eventuell forhandlingsrunde om ny regjeringsplattform – svarer Skjæran:

– Det er nå snart fem år siden stortingsvedtaket om flytting av de maritime patruljeflyene. Med byggingen i gang på Evenes vil vi ha fullt trykk på omstilling og etablering av nye arbeidsplasser i Andøy, sier Skjæran.

Han utdyper:

– Arbeiderpartiet går til valg på å få etablert et nasjonalt senter for rominnovasjon på Andøya, og få fortgang i utbyggingen av satellittbasen Andøya Spaceport. I tillegg vil vi fortsatt prioritere Andenes havn, og vi har bevilget støtte til The Whale på fylkestinget. Dette vil jeg også jobbe for å få inn i statsbudsjettet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Skjæran erkjenner at saken er utfordrende.

– Jeg har full forståelse for at saken er vanskelig for Andøy-samfunnet og de ansatte. Jeg var leder i Nordland Arbeiderparti da beslutningen ble tatt i Stortinget, og jobbet hardt for ei to-baseløsning. Men det er ei tid for alt – nå er tida inne for å sikre ei kraftfull omstilling, slik at vi har like mange arbeidsplasser igjen i Andøy når flyene etableres på Evenes.

Nedleggelsen av Andøya flystasjon betyr at 350 statlige arbeidsplasser forsvinner ut av kommunen, som allerede har opplevd en dramatisk befolkningsnedgang etter at flystasjonen ble foreslått og senere vedtatt nedlagt. Det ble 392 færre innbyggere i Andøy fra 1. januar 2016, og fram til 1. januar i år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Langvarig saga

Det var som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt Arbeiderpartiet som ga Solberg-regjeringa flertall for nedleggelse av Andøya flystasjon i 2016, med en lovnad om å se på saken på nytt dersom det skulle framkomme vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget.

Siden den gang har prisen for den samla Evenes-utbygginga skutt i været. Fra å skulle koste 3,5 milliarder kroner i 2016, er øvre kostnadsramme nå 5,08 milliarder kroner.

Prisen på MPA-hangar og skvadronsbygg på Evenes er alene mer enn doblet, fra 1,08 milliarder i 2016, til over 2,3 milliarder i dag.

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringa i tillegg foreslått å omdisponere 98,5 millioner kroner for å etablere en midlertidig løsning for innfasing av de nye patruljeflyene på Evenes, fordi man er kraftig forsinket med den permanente hangarløsninga. Ifølge avisa Fremover får Evenes-utbygginga totalt 241 nye millioner i revidert.

Midlertidig hangar: Det var oppstart av grunnarbeidet til tomta for midlertidig hangar for overvåkningsflyene på Evenes tidligere i år. Foto: Forsvarsbygg

Samtidig hevder flere – deriblant forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund – at det vil komme nye milliardoverskridelser på Evenes.

– Jeg er ganske sikker på at når alle utfordringene er løst, og vi skal gjøre opp regningen, vil overskridelsene bli på flere milliarder kroner. Og vi får en ny flystasjon som kan vise seg å ikke være god nok, uttalte Bongo til Klassekampen nylig.

Stein-Håkon Eilertsen, også han fra Norges offisers- og spesialistforbund, uttalte i april at Arbeiderpartiet vil få ei milliardregning i fleisen hvis de vinner valget til høsten og overtar regjeringskontorene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Advarer Støre: – Milliardregning venter

Eilertsen pekte blant annet på at det vil påløpe store kostnader knyttet til blant annet støyisolering av den sivile lufthavna, ammunisjonshåndtering og løsning for avrenning av kjemikalier.

Som Bladet Vesterålen nylig har fortalt, klorer også Forsvaret seg fast på Andøya flystasjon – som i henhold til 2016-vedtaket skulle fases ut som militær flystasjon og legges brakk når Evenes flystasjon er ferdig utbygd.

Det er i skrivende stund, nesten fem år etter nedleggelses-vedtaket, ikke avklart hva Forsvaret skal beholde på Andøya, hva arealene og infrastrukturen skal brukes til, eller hva som eventuelt kan frigis til å skape ny næringsaktivitet i tråd med forutsetningene.

Hverken hver for seg, eller samlet, har disse forholdene vært tilstrekkelige for Arbeiderpartiet når det gjelder lovnaden om å se på saken på nytt hvis det skulle framkomme vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget.

Les også
– Ikke akseptabelt at dette blir hengende i luften

– Ikke mulig å endre beslutningen

Bladet Vesterålen har spurt nestleder Skjæran om partiet vil se nærmere på påstandene fra tillitsvalgte i fagbevegelsen om at Evenes-utbygginga vil sprekke med flere milliarder kroner – og om det i så fall vil være ei vesentlig endring hvis det stemmer at det er flere uavklarte forhold som vil medføre ei ny, stor kostnadsøkning.

Til det svarer Skjæran:

– Forsvaret forvalter fellesskapets midler, og kostnadskontroll i alle prosjekter er viktig for Forsvarets tillit i resten av samfunnet. Jeg tror likevel ikke det vil være mulig å endre beslutningen med det vi vet i dag, sier han.

Legges ikke brakk: Forsvaret skal fremdeles bruke Andøya flystasjon til mottak av allierte styrker, ifølge Forsvarsdepartementet. Foto: Forsvaret