Mari Boine stiller seg bak oppropet. (Arkiv
Mari Boine stiller seg bak oppropet. (Arkiv Foto: Hilde Jørgensen

Kjente Finnmarks-kunstnere og idrettsfolk sier nei til tvangssammenslåing av Finnmark og Troms

Alf R. Jakobsen, Arvid Sveen, Asle T. Johansen, Bjørn Sundquist, Gørild Mauseth, John Gustavsen, Jon Rønningen Josef Halse, Kai Somby, Linn Henriksen, Magnar Mikkelsen, Mari Boine, Marion Palmer, Martin Schanche, Nils Gaup, Nils Utsi, Synnøve Persen og Aage Gaup stiller seg bak følgende opprop:

Nei takk til tvangssammenslåing av Finnmark og Troms!

Det arrogante og grunnløse vedtaket om å slå sammen Troms og Finnmark, mot befolkningens vilje, avslører manglende kunnskap om Finnmarks særegne kultur, historie, rettighetsforhold og folk. Vedtaket neglisjerer fylkets store betydning som fundament for finnmarkingenes identitet, stolthet og samhold, enten de bor eller har sine røtter og sin tilhørighet i fylket.

En tvangssammenslåing med Troms er et unødvendig eksperiment med stor risiko, der Finnmark bærer den største risikoen.

Finnmark har svært gode forutsetninger for å utvikle lokale rettigheter og næringer, og muligheter til styring av sine rike ressurser. For dette trenger vi Finnmark som egen enhet med sitt eget politiske organ (fylkestinget), sin egen statlige talsmann (fylkesmann) og sin egen statlige og fylkeskommunale administrasjon.

Samarbeid med Troms kan og bør skje på andre måter enn ved at Finnmark opphører som egen enhet. Vi støtter arbeidet som den nye organisasjonen For Finnmark har satt i gang for å bevare og utvikle Finnmark. Tvangssammenslåingen må stoppes!