Vesterålen på kartet: Reiselivssjef Astrid Berthinussen deler ut effekter på Myre under Arctic Race of Norway i august 2019. Foto: Idar Ovesen

Kommunene løsner grepet: Nå kan du kjøpe aksjer i Visit Vesterålen

SORTLAND: Har man penger nok, kan man være med å bestemme hvordan morgendagens reiseliv i Vesterålen skal være.

Vesterålen regionråd er i omorganisering, og i den forbindelse skal Visit Vesterålen videreføres som et aksjeselskap (AS), går det fram av ei pressemelding.

– Det har vært gjennomført en bred og inkluderende prosess for innspill til ny organisering av Visit Vesterålen, med enighet om at et AS skal eies både av kommunene og av private aktører slik at vi har en destinasjonsutvikling med felles deltakelse, går det fram av meldinga.

En inviterer næringslivet i Vesterålen til å signere intensjonsavtaler om kjøp av aksjer i Visit Vesterålen AS. Visit Vesterålen er i dag underlagt det interkommunale samarbeidet Vesterålen regionråd og kommunalt heleid.

Vesterålen i oppsving

I pressemeldinga viser en til at Vesterålen som reisemål er i oppsving.

– Det pågår store regionale utviklingsprosjekt i regi av Visit Vesterålen i dag og spennende næringsutvikling i regionen til tross for en utfordrende situasjon med korona-pandemien. En ny reisemålsstrategi løfter opp potensialet for videre vekst med fokus på våre absolutt fordeler i sterk konkurranse med blant andre våre nabodestinasjoner. Et robust regionalt destinasjonsselskap jobber offensivt, bærekraftig og fremoverlent for kommuner og næring i hele Vesterålen, og må drives på en forsvarlig måte, het er det.

Sterkt ønske om privat eierskap

Når selskapet skal gå over fra kommunalt eid til delvis privat må det lages intensjonsavtaler om å kjøpe aksjer når selskapet er etablert. Under innspillsrundene for valg av organisasjonsform, var tilbakemeldingen sterk fra næringen om at Visit Vesterålen også skal ha privat eierskap.

Nå har næringslivet muligheten til å sørge for at næringen er sterkt inne på eiersiden, heter det fra Visit Vesterålen.