LO i Vesterålen mener LO sentralt må stå på kravet om at Andøya flystasjon skal videreføres som hovedbase for maritime patruljefly (MPA). Foto: Stian Roen / Luftforsvaret

Klar beskjed til LO: – Sett foten ned og krev ny vurdering

ANDØY: LO i Vesterålen mener LO sentralt må sette foten ned overfor Arbeiderpartiet og kreve ny vurdering av lokalisering av hovedbasen for maritime patruljefly (MPA).

Det framgår av et brev LO i Vesterålen har sendt til LO sentralt, ved leder Peggy Hessen Følsvik.

Andøya flystasjon og MPA-basen er en del av de pågående regjeringsforhandlingene mellom Ap og Sp – og LO i Vesterålen ber nå LO sentralt følge opp saken overfor Arbeiderpartiet.

– Styret i LO i Vesterålen, i møte den 28. september, vil med dette sterkt og tydelig anmode om at LO Norge i forbindelse med regjeringsforhandlingene, følger opp overfor Arbeiderpartiet det som har vært og fortsatt er LOs standpunkt om at de norske maritime patruljeflyene (MPA) ikke skal flyttes til Evenes, men videreføres med base på Andøya, heter det i uttalelsen.

Det vises til at Arbeiderpartiet i forbindelse med tidligere vedtak i Stortinget om lokalisering av MPA-basen til Evenes har tatt forbehold om ny vurdering hvis forutsatt kostnadsramme skulle vise seg å få vesentlige overskridelser.

– Med flere milliarders kostnadssprekk som nå viser seg, tydelig dokumentert i henvendelser fra NOF, skulle grunnlaget for ny vurdering fra Arbeiderpartiets side være mer enn oppfylt. Andøya har allerede en fullt operativ MPA-base med personell på cirka 200 i antall. Evenes forbereder å ta imot QRA-kapasiteten over årsskiftet. Det er ikke for seint å ta revurdering av MPA-base nå, og Arbeiderpartiet sammen med Sp og SV vil ha flertall i Stortinget for dette, heter det videre.

– Fra LO i Vesterålen har vi ikke deltatt i valgkamp for i etterkant å oppleve at LOs prioritering av en forsvarlig bruk av offentlige midler og den økonomisk og strategisk beste lokalisering av MPA-kapasiteten på ny skal bli satt til side i det faglig-politiske samarbeidet med Arbeiderpartiet. Sett foten ned og krev at ny vurdering skal gjennomføres, lyder oppfordringa.