annonse

Klimaorientert fylkesmann på besøk

På besøk
På besøk: Sortlandordfører Tove Mette Bjørkmo og fylkesmannTom Cato Karlsen. (Foto: Hilde Jørgensen)

SORTLAND: Fylkesmann Tom Cato Karlsen og følge ble presentert i formannskapet i Sortland.

Hilde Jørgensen

Han var på turne i Vesterålen, og skal innom alle kommunene i regionen. I formannskapets eneste sak, presenterte han seg og følget han hadde med.

Karlsen er ny fylkesmann i Nordland, etterfulgt av avtroppende Hill Marta Solberg, fra 1. januar og skal besøke alle Nordlands kommuner før sommeren.

– Felles for alle besøkene er at det har vært hyggelige møter. Dette er kommune 22, og 22 står igjen, så det er litt arbeid igjen, sa han, og la til at besøkene går ut på å fortelle hva de jobber med og hva kommunene jobber med.

– Fylkesmannen er tilsynsmyndighet, og vårt mål er å gjøre tilbudene bedre og at innbyggerne får det de har krav på og at vi jobber i lag om det. Vi har også en viktig veilederfunksjon om ting som skjer. Vi må også melde tilbake til storting og regjering om det er noe som ikke er slik det skal, orienterte han.

Karlsen pekte på at tilsynsrapporter er veldig bra å bruke både i posisjon og opposisjon for å planlegge kommunale prosjekt fram i tid. Det kan gi grunnlag og er et viktig verktøy for endring av prioriteringer kommunepolitikerne gjør. Han oppfordret kommunene å tenke seg om når overordnede og langsiktige planer vedtas.

– Sortland er en senterkommune og vokser raskt, det må man ha i mente ved planlegging, sa han og pekte på strandsoneplanen, som fortsatt  sier at 100 meters-beltet skal tas vare på.

Han mente at ved arealplanlegging kan man seksjonere dette beltet i kommunene, og avgi områder der det kan bygges innenfor grensa.

– Vi bor langs havet i Nordland, og det kan dukke opp noe i framtida man vil bygge i strandsonen, så det er lettere å ha en plan som gir slike vurderinger, så slipper man å be om dispensasjon.

Miljøendringer

Fylkesmannen sa også at beredsskapsplaner er viktige.

– Det må man ha en bevissthet om, det er store klimaforandringer i gang, sa han og poengterte at det slår ut annerledes i nord når det gjelder oppvarming.

– Det blir varmere her enn  det generelt vil bli. Det kan slå ut for tørrfiskproduksjon, fisken i havet flytter seg til andre steder, varmere klima får konsekvenser for skisport blant annet. Endringer skjer, og det må vi gjøre noe med, sa han.

Også plastforurensingen var han innom, og at havnivået vil stige om denne utviklingen fortsetter.

– Største utfordringen med å forberede seg på framtida når det gjelder klimaendring er at folk ikke tar inn over seg alvoret av konsekvensene med ei slik utvikling. Vi må skape en forståelse hos folk hva vi kan forvente og hva vi er på vei inn i, poengterte Karlsen.

I bli-kjentrunden rundt bordet nevnte rådmannen Randi Gregersen både beredskapsplaner og behovet for bredband til kommunen i sin korte orientering, og de ulike enhetslederne orienterte også kort om saker som det jobbes med.

Her ble kommunesammenslåing også et tema.

– Vi har mange veldig små kommuner, og det blir mindre folk i mange av dem over tid, som skaper utfordringer. Den økonomiske bæreevnen kan bli dårlig og det gir dårligere tjenester. Generelt er det en nedgang i folketallet i kommunene. Men tenker vi på kostnadene med 44 kommuner i Nordland? En endring i kommunestrukturen kan gi andre muligheter, for det er fordeler ved sammenslåing  som er enda større en samarbeidsavtaler. Over tid er det vanskelig å se at vi opprettholder kommunestrukturen vi har i dag, sa fylkesmannen.

Skolesjef Erik Strand oppfordret fylkesmannen å se til Sortland innen skoleseksjonen som har utfordringer tross satsinger og planer. Det samme var omsorgssjef Sture Jakobsen inne på, under orienteringen.

– Utrolig lærerikt og interessant å høre hva dere synes er viktig, og det tar vi med, sa fylkesmannen som etter møtet satte kursen til Bø. 

annonse