Grøfting: Multimaskinen Øksnes kommune eier er sentral i vegvedlikeholdet i kommunen. Foto: Svein Arne Nilsen

Kommunen fikk bare så vidt lov til å kjøpe en ny maskin. Nå styrer den når de ansatte kan ha ferie

Med nød og neppe ble innkjøp av multimaskin vedtatt i forrige periode. Nå er den blitt så viktig i vegarbeidet at feriene til de ansatte legges opp for å kunne holde maskinen i kontinuerlig drift.

Ordfører John Danielsen sier at multimaskinen som Øksnes kommune har kjøpt inn, i sommer vil gå kontinuerlig:

– Fra formannskapet har vi anmodet om at ferieavviklinga på uteavdelinga blir gjennomført slik at der er mannskaper tilgjengelig for å operere maskinen gjennom hele sommeren, slik at vi får mest mulig gjort, sa Danielsen.

Det sa Danielsen da kommunestyret i Øksnes behandlet hovedplan for vegene. Hele kommunestyret stilte seg bak den nye planen, men de ønsker større involvering i forbindelse med omklassifisering av veger.

Alle de kommunale vegene i Øksnes er blitt befart og gjennomgått, og resultatet er en ny hovedplan for veg, samt en handlingsplan for asfaltering av en hel rekke kommunale grusveger.

Restverdi

I planen er også de kommunale vegene rangert med restverdi, fra 0 til 100 prosent. Yngve Hansen (Ap) ønsket å få vite hvordan vegene har fått denne restverdien.

Teknisk sjef Bengt Stian Nilsen forklarte at dette er gjort med bakgrunn i befaring av vegene.

– I etterkant av befaringa i 2019 er noen av vegene blitt asfaltert. Men uansett er det flere forhold som angir restverdi. Det er blant annet stikkrenner, vegetasjon, grøfter, rekkverk, bruer, møteplasser og vegmerking. Kort fortalt veldig mange ulike faktorer. Når det gjelder asfaltering av veger med lite trafikk, vil dette føre til at kostnadene med sommervedlikehold blir mindre, forklarte Nilsen.

Vil involvere mer

Gøran Dreyer la fram et endringsforslag til planen. Bakgrunnen er at posisjonen ønsker større involvering i vegarbeidet i kommunen.

– Vi ønsker å være mer involvert både med tanke på handlingsplanen og omklassifisering av veger. Derfor foreslår vi at handlingsplanen fremlegges som egen sak og innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett. Alle vedtak om omklassifisering fremlegges kommunestyret som egen sak. Tiltak i planen krever også egen sak, og konsekvensutredning knyttet til omklassifisering, sa Dreyer.

Yngve Hansen berømmet posisjonen for endringsforslaget. Han la også til at det er gledelig at multimaskinen som kommunen har skaffet til veie blir brukt og gjør nytte for seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg husker veldig godt at vi i forrige periode med knappest mulig flertall fikk vedtatt å kjøpe multimaskinen, så det gleder meg stort å se at det var et fornuftig vedtak, sa Hansen.

Både hovedplanen og tilleggsforslaget fra posisjonen ble vedtatt.