Kommuneoverlege: Mette Røkenes i Sortland. Foto: Inger Merete Elven

Kommuneoverlegen med gladmelding til de som ønsker influensavaksine i Sortland

SORTLAND: Nå er det kommet nye doser til innbyggere i risikogruppa.

– Vi vet at vi ikke hadde nok influensavaksiner til alle i risikogruppene. Vi har satt 1.300 influensavaksiner hittil i år. Vi har nå fått tak i noen flere og har i overkant av 50 vaksiner til innbyggere i Sortland som er i risikogruppene, opplyser kommuneoverlege Mette Røkenes.

Hun ber innbyggere som er i en risikogruppe om å ringe sitt fastlegekontor, dersom de ønsker influensavaksine.

Influensavaksine anbefales spesielt for (ifølge Folkehelseinstituttet):

Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko, beboere i omsorgsboliger og sykehjem, alle fra fylte 65 år, barn og voksne med diabetes type 1 og 2, de med kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), leversvikt eller nyresvikt, de med kronisk nevrologisk sykdom eller skade, de som har nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom, de med svært alvorlig fedme, eller annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko etter individuell vurdering av lege