Lars Edvard «Lasse» Iversen fra Melbu fikk mandag Kongens fortjenstmedalje. (arkivfoto)
Lars Edvard «Lasse» Iversen fra Melbu fikk mandag Kongens fortjenstmedalje. (arkivfoto) Foto: Egil Blomsø

Kongens heder til Lasse Iversen

Lars Edvard «Lasse» Iversen (78) fra Melbu fikk mandag tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Han får hedersbevisningen for sin enorme frivillige innsats for stedsutvikling på Melbu spesielt og mindre steder generelt, skriver Hadsel kommune i en pressemelding.

Iversen, tannlege og kjeveortped av utdanning og yrke, berømmes for sin stå-på-vilje og entusiasme. Han var blant veldig mye annet en pådriver for å få bygget Melbu samfunnshus, og en initiativtaker for å skape møteplasser på flere arenaer.

Iversen var dessuten en av de avgjørende kreftene bak etableringen av Nordland akademi for kunst og vitenskap og etter hvert Sommer-Melbu. Mye av æren for «Mirakelet Melbu», som gjorde stedet og kommunen kjent også utenfor landets grenser, skal tillegges 78-åringen.

Iversens interesse for og utøvelse av musikk, blant annet piano og fiolin, har hatt stor betydning for musikkmiljøet i Lofoten og Vesterålen, blant annet gjennom hans samarbeid og vennskap med musikkprofessor Wolfgang Jahn. At Iversen i tillegg var svært sentral i arbeidet med Nordlandsjekta «Brødrene», samtidig som han også vare en pådriver for gressbanen på Melbu som sto ferdig i 1981 viser spennet i hans samfunns- og stedsengasjement.

Han var grunnlegger av Melbuposten i 1983 og redaktør fram til 2015. Melbuposten hadde stor betydning for utviklingen som foregikk i nærmiljøet, ved å følge opp, kommentere, dokumentere og diskutere de mange prosjektene som kom til etter hvert, og tidsskriftet kommer stadig ut.

Det er Kirsten Petersen Trasti, Gunn Berit Aronsen, Liv Aina Røgeberg og Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap som har foreslått den kongelige påskjønnelsen til Iversen. En søknad som altså ble veiet og funnet verdig medalje og diplom med kong Haralds signatur.

– Han har vært en samlende kraft og strateg, med alles tillit og med stor oppslutning omkring de prosjektene han satte i gang; alltid med den gode dialogen som forbilde.

Noen måtte gå foran, kontakte folk i inn- og utland, skrive søknader, «få snøballen til å rulle». Karakteristisk for Lars tok han aldri selv æren for det han oppnådde. Tvert imot fremhevet og roste han andre for deres innsats, mener forslagsstillerne.

Gjennom årenes løp har Melbu mottatt en rekke nasjonale priser. Ifølge forslagsstillerne har Iversens innsats vært avgjørende for alle disse hedersbevisningene. Stubbebryterprisen (1988), Trygve Hoffs minne (1990), Fritt Ord (1991) og Norsk kulturråds jubileumspris (1994) trekkes fram. Lars Iversen selv ble i 2009 åresborger av Melbu og har mottatt Hadsel kommunes kulturpris.

Det er i forbindelse med søknaden hentet inn uttalelser fra en rekke hold, der Kongens fortjenstmedalje til Iversen anbefales på det varmeste. Tidligere Fritt Ord-direktør Erik Rudeng skriver blant annet dette om Lars Iversen: «Siden 1980-årene hatt gleden av å møte mange fremstående aktivister fra lokalmiljøer over hele landet. Ingen har gjort et så sterkt inntrykk på meg som Lars Iversen med sine både praktiske og teoriorienterte tiltak for lokal stedsutvikling».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kongens fortjenstmedalje deles ifølge kongehuset ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

Ordfører Siv Dagny Aasvik overrakte medaljen på vegne av Kongen. Wolfgang Jahn og Pat Manwaring spilte under arrangementet.

– Jeg takker Lars for hans enorme bidrag til stedsutviklingen på Melbu, men også inspirasjonen han har gitt andre steder til å ta tak i egen utvikling, sier ordfører Aasvik.