Illustrasjonsfoto: NAV. Foto: Arkiv

Kraftig økning i arbeidsledigheten i Nordland – høyeste siden krigen

Tirsdag 24. mars er det registrert 10 632 helt arbeidsledige i Nordland. Dette er ei økning på 8.275 helt ledige de siste to ukene. Ledigheten utgjør nå 8,6 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten for landet som helhet er på 10,4 prosent, går det fram av pressemeldinga fra NAV tirsdag. Oslo har høyest ledighet med 12,7 prosent, mens Nordland – til tross for sterk økning – har lavest ledighet på 8,6 prosent.

Høyeste ledighet siden krigen

– Dette er den høyeste arbeidsledigheten i Norge siden 2. verdenskrig. Den siste uken har vi sett en dobling av antallet registrerte helt ledige. Hovedårsaken til dette er en kraftig økning i antall permitteringer som følge av tiltakene iverksatt for å begrense spredningen av coronaviruset, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i ei melding.

– Utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge de siste to ukene er uten historisk sidestykke, hvor vi har gått fra 65 000 registrerte helt ledige tirsdag 10. mars til dagens 291 000, fortsetter hun.

90 prosent av de nye arbeidssøkerne registrert i løpet av den siste uken har oppgitt permittering som begrunnelse for registrering, opplyser Nav.

Stort antall permitterte

Hovedårsaken til økningen er det store antallet permitterte. I Nordland er det sendt inn mer enn 8.000 søknader om dagpenger under permittering på under to uker. Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 10.524 søknader om dagpenger i Nordland, sammenlignet med 7 426 gjennom hele 2019 og 8 291 gjennom hele 2018.

NAV får nå et svært høyt antall søknader og henvendelser, som skal saksbehandles. Flere medarbeidere er satt på oppgaven, men dette må nødvendigvis ta noe tid. Det jobbes på spreng.

– Vi gjør alt vi kan for at folk skal få pengene sine. Vi ber om at de som kan ta i bruk digitale tjenester oppsøker nav.no for å finne svar på det de lurer på. Her oppdaterer vi informasjon til brukere og arbeidsgivere så raskt vi kan, sier direktør Cathrine Stavnes.

Stille til disposisjon

Når registrering og dagpengesøknad er sendt, må en presis CV registreres. De permitterte må stille sin kunnskap og kompetanse til disposisjon.

Det er særlig viktig at de som er eller blir permittert registrerer CV-opplysninger. Mange som nå blir permittert kan ha kompetanse som er etterspurt av andre arbeidsgivere. Dette er særlig knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner, sier fortsetter direktøren ved NAV Nordland.

Stavnes viser til NAVs verktøy for arbeidstakere og arbeidsgivere, Arbeidsplassen.no, som støtter prosessen med å få kandidater med riktig kompetanse til virksomhetene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gode CV-er avgjørende

Gode CV-er her vil være helt avgjørende for å få nødvendig arbeidskraft til de samfunnskritiske virksomhetene, påpeker hun og viser til faktaboks om Arbeidsplassen.no.

Arbeidsgivere som leder samfunnskritiske virksomheter og har behov for arbeidskraft, må nå gå inn på Arbeidsplassen.no. Her vil de permitterte være tilgjengelig med oppdatert CV, utdyper Stavnes.

Arbeidsgivere kan også som vanlig ta kontakt med NAVs markedskontakter som vil være behjelpelig med rekrutteringsbistand. Se oversikt over markedskontakter i Nordland her.

Høyest ledighet i Moskenes

Det er stor variasjon i arbeidsledigheten mellom kommunene i Nordland. Moskenes kommune har høyest ledighet i fylket, med 16 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Vågan kommune med 11,1 prosent ledighet. Vevelstad har lavest ledighet på 2,2 prosent. I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 10,5 prosent, Rana 8,7 prosent, Narvik 9,0 og Vefsn 7,8 prosent.

Andel ledighet i Vesterålen og Lødingen

I vårt distrikt er ledigheten i arbeidsstyrken høyest i Sortland (9,9 %) og lavest i Øksnes (6,3 %).

Lødingen: 7,5 %

Hadsel: 7,9 %

Bø: 7,2 %

Øksnes: 6,3 %

Sortland: 9,9 %

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Andøy: 7,1 %