– Det er forstemmende å se hvordan blokkene legges ut nært opp til viktige gytefelt og på viktige fiskeriområder. Blokker som i 19. konsesjonsrunde ble unntatt, er nå erstattet med blokker som ligger like nord, vest og sør for disse, heter det blant annet i vedtaket fra arbeidsutvalget.

Utvalget er også frustrert over at myndighetene foreslår ny leteaktivitet i Norskehavet før forvaltningsplanen for Norskehavet er ferdig.

– For Norskehavet ble det igangsatt et arbeid for å se på sameksistens mellom fisk, miljø og olje. Dette arbeidet er stoppet opp i påvente av arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Nå foreslås det tildeling av nye områder for leteaktivitet før arbeidet med forvaltningsplanen er avsluttet. Det kan føre til at områder som senere kan bli definert enten som sårbare i forvaltningsplansammenheng, eller som viktige i fiskerisammenheng, tildeles i denne konsesjonsrunden. Vi finner en slik arbeidsmetode svært uheldig, heter det i uttalelsen fra Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag.