Det er bokstavelig talt turbulens i dialogen mellom Avinor og Forsvarsbygg på Harstad/Narvik lufthavn.
Det er bokstavelig talt turbulens i dialogen mellom Avinor og Forsvarsbygg på Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Kronikk | På tide å kalle en spade for en spade

Det var en historisk dag på nye Evenes flystasjon mandag 2. september. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) kom på besøk for å legge ned grunnsteinen for tilstedevaktbygget for de nye kampflyene, F-35.

Med seg til Evenes hadde forsvarsministeren store deler av forsvarssektorens toppledelse – inkludert sjef Luftforsvaret Tonje Skinnarland, sjef Forsvarsstaben Elisabeth Natvig og direktør Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen.

Jeg trodde forsvarsministeren skulle legge ned en annen stein på Evenes, men alt er vel ikke helt klappet og klart ennå, likevel. Årsaken er kanskje at det er mange utfordringer på Evenes, som jeg og mange andre har hevdet hele tiden?

MPA stjal fokuset

BådeFremover ogHarstad Tidende var på plass for å dekke begivenheten, som seg hør og bør. Men som Harstad Tidende skriver i sin artikkel:«I skyggen av feiringen lå debatten mellom Avinor og Forsvaret, om den planlagte byggingen av basen for overvåkingsfly på sørsiden av rullebanen vil gi turbulens som kan gi restriksjoner for sivil luftfart». Oppmerksomheten turbulens knyttet til MPA-fasilitetene har fått i begge avisene etter mandagens seanse, sammenliknet med den historiske kampfly-markeringa det egentlig skulle handle om, overrasker meg overhodet ikke.

At utfordringene på Evenes feies under teppet, og bagatelliseres, er også som ventet. Retorikken forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tyr til overrasker meg derimot. Han avfeier kontant at det kan komme endringer hva gjelder MPA i forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) i oktober, og i langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP) neste år. Jeg trodde hensikten med FMR var at det skulle være politisk uavhengig, for å sikre at forsvarssektoren og fagmiljøenes innspill ble vurdert. At dette ble ansett som viktig for å treffe presise beslutninger. Jeg trodde også at det skulle være åpenhet rundt LTP, med rom for å finne gode løsninger. Statsråden starter i feil ende her, og bidrar igjen til at tilliten til systemet og prosessene er totalt fraværende. Det er først og fremst synd for Forsvaret.

Oppsiktsvekkende

Jeg er enda mer overrasket over Per-Willy Amundsen, som representerer Frp i utenriks- og forsvarskomitéen. Han var også til stede på Evenes mandag.

– Vi roper varsku fordi vi står midt i galskapen. Det er vi som er fagmiljøet, glem ikke det, skriver Stein-Håkon Eilertsen i denne kronikken.
– Vi roper varsku fordi vi står midt i galskapen. Det er vi som er fagmiljøet, glem ikke det, skriver Stein-Håkon Eilertsen i denne kronikken. Foto: Fredrik Sørensen

Til Harstad Tidende, om turbulens som følge av MPA-hangaren, sier Amundsen at«problemstillingen har vært kjent lenge og er helt uproblematisk. Det handler bare om å finne en løsning, og justere litt på hvilken retning man plasserer bygget på tomta». Mitt råd til Amundsen er å få seg litt kunnskap om turbulens. Jeg utelukker ikke at han må spise ordene sine en vakker dag.

Verre er det at Amundsen – som forsvarsministeren – dreier fokus mot at«det er trist at noen prøver misbruke alt, og spre påstander og usikkerhet som det ikke er hold i». Det medfører simpelthen ikke riktighet. Og det vet Amundsen godt – innerst inne.

Aller verst er Amundsens bemerkelsesverdige omtale av Avinor og Avinors rolle i denne saken. Ifølge Frp-politikeren, opprinnelig fra Harstad og med begge beina godt plantet i regionen, er det nemlig«også kritikkverdig hvordan Avinor sentralt har gått ut i denne saken». Amundsen sier at Avinor etter hans syn«burde vært mer tilbakeholden i saken». Jeg får jo lyst å stille følgende spørsmål til Amundsen: Hva er det du er redd for?

At en stortingspolitiker på denne måten nærmest insinuerer at Avinor bør få munnkurv i en alvorlig sak, og at selskapet ikke bør engasjere seg offentlig i en debatt som handler om sikkerheten for sivil flytrafikk, det har jeg store problemer med. Og jeg er neppe alene.

Skivebom – igjen

Så til det jeg anser som aller mest problematisk for meg som tillitsvalgt i Luftforsvaret – i den grad det er mulig å rangere det som framkom i media etter markeringa på Evenes mandag. Tonje Skinnarland, sjef Luft, trekker atter en gang aksjonist-kortet opp av sekken. Hun uttaler blant annet at«støyen skulle vi gjerne vært for uten».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Til Fremover sier Skinnarland at hun«skulle ønske å ha vært for uten de stadige kravene om omkamp». Videre sier hun at«det er krevende at det er grupper som er veldig opptatt av å belyse alt de mener er utilfredstillende med Evenes» og at«det også er krevende at det fortsatt er en stor politisk debatt om Evenes og Andøya».

At Skinnarland – etter tre år – fortsatt antyder at dette handler om omkamp og distriktspolitikk, er utrolig skuffende. Likeså føler jeg at vi tillitsvalgte er inkludert i å bli stemplet som aksjonister. En slik form for hersketeknikk er jeg ikke komfortabel med.

Vi som jobber med MPA prøver etter beste evne å belyse konsekvensene av et politisk vedtak som vi mener er riv ruskende galt. Vi mener flyttevedtaket er det siste vi trenger i ei tid der vi har en ny og mer alvorlig normalsituasjon i nord – samtidig som MPA-miljøet skal over på nye fly og nye systemer. Vi roper varsku fordi vi står midt i galskapen.

Politisk nivå, med noen få hederlige unntak, lytter ikke til Norges eneste fagmiljø innen MPA. Det er skuffende. At forsvarsledelsen heller ikke gjør det, men i stedet stempler oss slik Skinnarland gjorde på Evenes, er det som skuffer mest. Det er skivebom av sjef Luft – igjen.

Det er vi som er fagmiljøet, glem ikke det.

Si det som det er

Ettersom forsvarsministeren én måned før FMR allerede har lagt politiske føringer og avklart hva forsvarssjefen får lov til å mene om Andøya/Evenes, så håper jeg i det minste at debatten i tida framover kan bli mer redelig. Hvordan man snakker om MPA-miljøet, som er genuint opptatt av denne viktige saken, bør flere reflektere over. Samtidig er det på høy tide at alle bekymringer vi bringer på banen ikke bare blir avfeid som tøv.

Vi vet at det er store utfordringer i forbindelse med Evenes-utbygginga, utover de mye omtalte turbulens-utfordringene. Dette vet jeg at dere også er kjent med, både i Forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Jeg forventer at også politikerne i utenriks- og forsvarskomitéen er gjort kjent med dette. Derfor må jeg si at dere framstår som lite troverdige slik som dere uttaler dere nå. Dette får Forsvarets personell og Norges befolkning med seg. Er dere tjent med det?

Hvorfor ikke være åpen og ærlig på det, og kalle en spade for en spade? Det har vært mitt mantra fra dag én som tillitsvalgt. Er det virkelig for mye forlangt av dere?