«Kronprins Haakon» i isen.
«Kronprins Haakon» i isen. Foto: Polarinstituttet

«Kronprins Haakon» er ship shape igjen

Forskningsskipet Kronprins Haakon er nå ferdig reparert i Harstad, etter at det forrige uke måtte avbryte et tokt i Polhavet på grunn av løse bolter i ei akseltetning til babord propellhus, med påfølgende oljelekkasje.

Boltene på begge akseltetninger er nå skrudd fast og sikret med låsevæske, både det som var løst og på motsatt side, et arbeid som leverandøren Rolls Royce har utført. Fagfolk herfra blir nå også med ut på havet.

– Fartøyet går sannsynligvis til Tromsø torsdag for bunkring, derfra videre til Longyearbyen, opplyser rederisjef Per Nieuwejaar. Ifølge rederisjefen er det ingen synlige tegn til skader på deler inne i propellhuset.

Nieuwejaar som avviser at fartøyet ble utsatt for isforhold det ikke er dimensjonert for.

Det isgående forskningsskipet «Kronprins Haakon» skal kunne gå med tre knops fart gjennom metertykk is, og ta seg frem gjennom betydelig tykkere is med tida til hjelp.

«Kronprins Haakon» gjenopptar planlagt toktvirksomhet fra Longyearbyen i helga. Først i samarbeidet «Arven etter Nansen» hvor Polarinstituttet, UiT og Havforskninga er med.

Kronprins Haakon i isen.
Kronprins Haakon i isen. Foto: Havforskningsinstituttet

«Kronprins Haakon» er 100 meter langt, 21 meter bredt og har køyeplass til 55.

Det er 12 laboratorier om bord.

«Kronprins Haakon» har diesel-elektrisk fremdrift.