Bilde fra i sommer, da Øksnes Kystlag markerte Kystens dag på Sommarøya.
Bilde fra i sommer, da Øksnes Kystlag markerte Kystens dag på Sommarøya. Foto: Sverre Idar Lakså

Kulturminnedagsprisen til Øksnes Kystlag

Øksnes Kystlag og Nærsnes Kystlag tildeles Kulturminnedagsprisen for 2019. Øksnes Kystlags arrangement i forbindelse med kulturminnedagene tar for seg matkultur, før, nå og i framtida.

Kulturminnedagene skriver følgende i ei pressemelding: Blant landets 200 påmeldte arrangement til Kulturminnedagene 2019 var det spesielt to som skilte seg ut.

Da disse to i tillegg er lokallag av samme organisasjon var det lett å dele ut prisen til begge. Forbundet Kysten feirer i år sitt 40-års jubileum og blant forbundets 125 kystlag har de to vinnerne utmerket seg på hver sin måte i forbindelse med Kultur- minnedagene.

Øksnes kystlag og Nærsnes kystlag har begge vist at deres innsats har stor betydning for lokalmiljøet, både under Kulturminnedagene og ellers. Aktiviteten som kystlagene bedriver engasjerer mange. Arbeidet med formidling av kystkulturen treffer barn og unge, nye innbyggere, båtentusiaster og mange, mange ere.

Øksnes kystlag har sammen med flere lag, museer, kommunen og næringslivet laget et helstøpt program for årets Kulturminnedager. Samarbeidspartene har i flere år på ulikt vis jobbet med å ta vare på og formidle kulturarven for barn, unge, den voksne befolkningen, fastboende, tilreisende og tilflyttere i kommunen.

Juryen mener samarbeidet mellom de forskjellige aktørene vil ha store ringvirkninger i lokalmiljøet. Inkluderingsarbeidet som Øksnes kystlag bedriver er også svært forbilledlig, engasjerende og virkelig noe å ta av seg hatten for. I tillegg har kystlaget brukt årets tema ”Fremtidens kulturarv” på en oppfinnsom måte ved å fokusere på mat som er en sentral del av vår kulturarv.

Nærsnes kystlag og Øksnes kystlag deler i år kulturminnedagsprisen på 30.000,-.

Arrangementet handler om mat, hva tradisjonene våre er, bærekra i nåtidens matproduksjon og inntak, og hva vi viderefører til kommende generasjoner. For å øke bevisstheten om mat både som eksisterende og framtidig kulturminne arrangerer Øksnes Kystlag en ”tidsreise i mat” fra den maten man tenker steinalderfolket brukte og fram til den maten folk i Øksnes kanskje vil spise i årene som kommer.

Det blir boder som presenterer tidsreisen - med smaksprøver, ungdommer viser eksempler på moderne matvaner, tilflyttere, innvandrere og flyktninger vil vise mattradisjoner de har tatt med seg til Øksnes, barn og unge inviteres til å presentere fremtidens mat gjennom tegninger, videoer og tekster, næringslivet vil presentere innovative prosjekter om tangproduksjon, næringsmidler som raudåte, utnyttelse av fisk osv. og det vil holdes foredrag knyttet til mat før og nå. I tillegg vil det i løpet av kulturminneuka gjennomføres tre kurs:

Kurs 1: Tilberedning av mat på steinaldervis i kokegroper.

Kurs 2: Banking av fisk på gammelmetoden.

Kurs 3: Kurs i fermentering (gjæring) for konservering av mat og drikke (Museum Nord avd. Øksnes).