Kutter avganger: Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen sier den økonomiske situasjonen tvinger fram rutekutt på sambandet Melbu-Fiskebøl. Foto: Ståle Bakke

Bare ei kveldsrute fra nyttår: Kutter avganger Melbu–Fiskebøl

HADSEL: - Det er ikke noe vi ønsker, men reduserte overføringer fra staten tvinger oss til å redusere kostnadene, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen (Sp).

I pressemeldinga fra fylkeskommunen går det fram at fergesambandet mellom Melbu og Fiskebøl reduseres fra fire til to skift fra nyttår.

I praksis betyr det at det bare blir én kveldsavgang igjen på ruta.

– Vi har vurdert ulike alternativ, og endt opp med ei løsning med å videreføre dagens tilbud på dagtid, men bare tilby én kveldsavgang, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen, i pressemeldinga.

– Næringslivet og særlig Norlense, er avhengig av kveldsavgangen for å kunne ha pendling over fjorden, og i dialog med kommunene har vi derfor valgt å løse det på denne måten, begrunner fylkesråden.

– Ikke heldig, sier Bentzen

Bentzen er enig i at det ikke er heldig å redusere frekvensen på avgangene. Det vil berøre både innbyggere og næringslivet. Også ved at morgenavgangene i helgene blir tatt bort for å få den totale skiftplanen til å gå i hop.

– Jeg skulle selvsagt helst sett at vi kunne opprettholde samme frekvens. Men for å få reelle besparelser, er eneste løsning å redusere antall skift, underbygger Bentzen.

– Kan tilby stabilitet framover

Med innsparingskrav på totalt 150 millioner kroner i samferdselssektoren, åtte millioner kroner for sambandet Melbu – Fiskebøl, er budsjettet nå i balanse for de kommende årene. Bentzen mener han nå kan tilby nordlendingene stabilitet i ferge- og hurtigbåttilbudet framover.

– Vi har nå gjort de kuttene som er nødvendig for å tilpasse utgiftene etter inntektene. Dermed tror jeg vi kan tilby stabilitet og forutsigbarhet for næringsliv og innbyggere langs nordlandskysten, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

– Det er viktig å presisere at endring i trafikkmønster ikke vil bli lagt til grunn i behandling av KVU Hadselfjorden (konseptvalgutredning) , men at en vil se på trafikken over flere år tilbake i tid, presiserer Bentzen overfor Bladet Vesterålen.

Endringene vil tre i kraft fra 1. januar 2021.

Artikkelen fortsetter under annonsen.