– Lag gode, lokale tiltakspakker

– De små og mellomstore bedriftene utgjør ryggraden i norsk næringsliv, og er viktige for sysselsettingen i Nordland. Mange av disse er nå truet.

Det sier Trond-Morten Røst, regionsjef i Nelfo Nordland, i ei pressemelding.

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Lokalt i Nordland organiserer Nelfo bedrifter som sysselsetter rundt 1.500 årsverk. Det er også om lag 260 lærlinger i disse bedriftene.

– I dag er rundt 85 ansatte hos våre medlemsbedrifter i Nelfo Nordland permittert, sykemeldt eller i karantene på grunn av koronasituasjonen. Herav også åtte lærlinger som er permittert, opplyser Røst.

– Regjering og Storting har raskt kommet med tiltakspakker som letter situasjonen, men vi trenger flere tiltak. Her har kommunene en viktig rolle å ta, og vi er takknemlig for at mange kommuner nå utarbeider tiltakspakker for å holde i gang hjulene i næringslivet.

– Det er nå viktig både for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet at vi legger til rette for fortsatt bruk av håndverkertjenester, både på kort og lang sikt. Prosjekter for vedlikehold og oppgradering av kommunes bygninger og infrastruktur gir langsiktig samfunnsnytte. Prosjekter med bærekraftige løsninger kan nå prioriteres, og sats på tiltak som raskt kan startes, sier Røst i pressemeldinga.