Kommunearkitekt Kristine Røiri og Stig Rasmussen i kommunalteknikk-avdelinga.
Kommunearkitekt Kristine Røiri og Stig Rasmussen i kommunalteknikk-avdelinga. Foto: Håvard S. Mækelæ

Lamarka-kulverten: – Må kontakte kommunen for å male

Kristine Røiri, kommunearkitekt i Sortland kommune, forteller at kommunen ikke er helt imot at flere maler i kulverten i Lamarka. Men da må de ta kontakt først – og følge reglene.

– Da Sofus Vrebalovich startet tunnelprosjektet, var meningen at det skulle være en møteplass for folk i graffitimiljøet. Veggene i den nordlige delen av tunnelen sto tomme, og det har vært meningen at hvem som helst skal kunne lage noe på de ledige plassene, forteller Røiri.

Hun medgir at prosjektet har sklidd litt ut, med at ingen i kommunen har fulgt aktivt med på det som skjer i tunnelen.

I helga publiserte vi en artikkel på nett, der Røiri ble sitert på at hvem som helst kunne male i tunnelen, på visse betingelser. Over helga har hun funnet ut at det ikke er tilfelle. Ønsker man å dekorere veggene i tunnelen på noe vis, må man først ta kontakt med kommunen.

– Kommunen ønsker å ha kontroll på tunnelen. Det var kanskje ikke en så god tanke å åpne for at hvem som helst kunne male, sier Røiri.

Da Sortland kulturskole fikk tillatelse til å slippe elever løs på veggene, var det under klare forutsetninger. Det er nemlig en kommunal gang- og sykkelvei som går igjennom tunnelen, og den skal være trafikksikker.

– Malingen i tunnelen gjør den litt mørkere. Vi må gripe fatt og se hva vi skal gjøre med tunnelen på sikt. Det er ikke sikkert at tunnelen er det rette stedet å la folk drive med graffiti, nevner kommunearkitekten.

Så om noen vil male noe i Lamarka-kulverten, har Røiri følgende instruks:

– Henvend dere til avdelingen for kommunalteknikk. Det er flere regler som skal følges om noen skal gjøre noe der, sier hun.