– Den type operasjonsmønster som Russland nå utviser er en ny situasjon. Den eksisterte ikke da Stortinget vedtok å legge ned Andøya flystasjon, sier Yngve Laukslett.
– Den type operasjonsmønster som Russland nå utviser er en ny situasjon. Den eksisterte ikke da Stortinget vedtok å legge ned Andøya flystasjon, sier Yngve Laukslett. Foto: Innsendt

Laukslett om P-8-besøket: – Evenes er ikke dimensjonert for dette

ANDØY: – Det som nå skjer utenfor norskekysten er ei betydelig endring i den sikkerhetspolitiske situasjonen, som naturligvis bør få konsekvenser for norsk basestruktur, sier Yngve Laukslett i Andøy Senterparti.

Søndag landet tre amerikanske patruljefly av typen P-8A Poseidon på Andøya flystasjon. Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bekreftet mandag ettermiddag at amerikanerne var kommet til Andøya, men FOH ville ikke si hvorfor.

Tirsdag bekreftet FOH at amerikanerne er kommet til Andøya på grunn av «uvanlig høy russisk aktivitet».

– De amerikanske patruljeflyene er kommet for å hjelpe Norge med å «øke situasjonsforståelsen i våre egne nærområder», sa pressetalsmann Sigurd Tonning-Olsen til Bladet Vesterålen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) uttalte i ei pressemelding at han er urolig over utviklinga.

– Vi har over tid sett en utvikling der Russland opptrer stadig mer selvhevdende i våre nærområder. Norge ser med bekymring på dette, og vil følge nøye med på den ventede russiske øvingsaktiviteten, la statsråden til tirsdag ettermiddag.

Overrasket

Dagen før var utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på Sortland. Der uttalte hun seg om den vedtatte nedleggelsen av Andøya flystasjon. Søreide var klar på at det ikke er noen endringer i forutsetningene som førte til at Andøya ble vedtatt nedlagt. Hun slo fast at vedtaket fortsatt står seg.

Yngve Laukslett i Andøy Senterparti er forbauset.

– Jeg la merke til at Søreide uttalte dette. Det gjorde hun nærmest samtidig som forsvarsministeren rykket ut for å si at det foregår ei eskalering i nordområdene. Russland har endret operasjonsmønster, og Frank Bakke-Jensen uttrykte bekymring for dette. Da er det uforståelig at utenriksministeren kan komme til Sortland og være så bastant angående forutsetningene i Andøya-saken. Kanskje hun ikke får med seg hva som foregår i nordområdene for tida, sier Laukslett.

– Politisk markering

Laukslett er enig med forsvarsministeren i at Norge bør og må være bekymret for utviklinga vi nå ser.

– Det Russland nå gjør utenfor norskekysten er ei ren politisk markering. Denne aktiviteten kunne de like gjerne tatt utenfor Kolakysten. Det har de gjort før. Men som media har omtalt en rekke ganger nå: For tredje gang på kort tid flytter russerne sin tradisjonelle øvelsesaktivitet vestover i norskehavet – dog i internasjonalt farvann. Dette er ei betydelig endring som naturligvis burde fått konsekvenser for norsk basestruktur og hvordan man ser på maritime patruljefly i nordområdene, sier han.

Laukslett spoler tilbake til uttalelser som er gitt om Andøya og flyttinga av MPA-basen noe tilbake i tid.

– Det er interessant å se hva som er uttalt tidligere. På stortingshøringa om Andøya/Evenes 16. januar i 2018 sa generalmajor Odd Harald Hagen at bakgrunnen for å legge ned Andøya flystasjon var forsvarssjefens ønske om å redusere antall baser. Målet var å bygge en struktur som kunne brukes i fred, krise og krig, sa Hagen den gang.

– Videre uttalte Ine Eriksen Søreide, fra Stortingets talerstol den 21. mars 2018, at Forsvarsdepartemenet har kommet fram til et nøkternt konsept for utbygging av Evenes som ivaretar aktørenes behov. Hun uttalte altså at man velger å ha en nøktern militær base i nord, sier Laukslett.

Han trekker også fram forsvarsminister Frank Bakke-Jensens uttalelse fra talerstolen i Stortinget 12. juni i år.

– Bakke-Jensen sa at Andøya skal ha en beredskapsrolle i krise og krig, men at all MPA-aktivitet i framtida skal foregå fra Evenes, inkludert MPA-aktivitet fra allierte. Dette betyr i praksis at det ikke skal være regulær forsvarstrafikk fra Andøya. Andøya skal kun benyttes som beredskapsbase i krise og krig, sier Laukslett.

Han spoler fram til nåtida:

– Nå har vi nettopp tatt imot tre allierte P-8-fly på Andøya. De er sendt hit for å øke situasjonsforståelsen i våre nærområder. Med andre ord: En ren rutinemessig fredstidsoperasjon, sier Laukslett.

– Ikke dimensjonert

Han påpeker at Evenes – med bevilgningene som er vedtatt i Stortinget og ut fra gjeldende planer – ikke er dimensjonert for å håndtere en situasjon som Andøya i disse dager håndterer.

– Det betyr i praksis at Evenes ikke er dimensjonert for å håndtere regulære fredstidsoperasjoner i våre nærområder, sier Laukslett.

Han er klar på at forusetningene er dramatisk endret fra november 2016, da Stortinget vedtok Andøya-nedleggelsen.

– Den type operasjonsmønster som Russland nå utviser er en ny situasjon. Den eksisterte ikke da Stortinget vedtok å legge ned Andøya, sier Laukslett. Det er ufattelig at Høyres ledelse enten ikke klarer å se dette, eller ikke er i stand til å erkjenne det, sier Laukslett.

Han minner om at en sikkerhetspolitisk situasjon alltid vil være usikker.

– Da er det uansvarlig å planlegge for en nøktern MPA-base i nord, slik Søreide uttalte i Stortinget. En MPA-base må være robust, fleksibel og i stand til å omstille seg slik at man kan håndtere ei økning i operativ aktivitet slik som Andøya har gjort denne uka, sier Laukslett.

Han mener den nye sikkerhetspolitiske normalsituasjonen er alvorlig – og at den må tas på alvor.

– Det politiske signalet Russland sender er at de har evne til å blokkere norskehavet, og til å etablere sjømilitær kontroll. Går evnen over til vilje vil hele Nord-Norge – om ikke hele Norge – være adskilt fra Vesten. Vi er helt avhengig av at sjøkorridorene er åpne, sier Laukslett.