Helsevesen: Illustrasjonsbilde. Foto: Arkiv

Legestreik-uttak kommende torsdag

Først 22. oktober vet man hvilke kommuneleger som tas ut hvor, i den varslede legestreiken. Om partene ikke er enige før den tid, settes legestreiken i gang mandag 26. oktober.

Torsdag ble meklingen avsluttet mellom Legeforeningen og Kommunenes sentralforbund (KS), uten at partene hadde blitt enige. Uenighetene handler ikke om lønn, men om arbeidstid: Legeforeningen mener kommunelegene blir overarbeidet med dagens vaktordning, med et snitt på 37,7 timer legevakt per uke – når man teller hjemmevakt og bakvakt.

– En fjerdedel av legene har mer enn 52,8 timer legevakt i uken. Én av ti jobbet hele 100 timer legevakt eller mer per uke. Situasjonen er mest alvorlig i distriktskommunene, skriver Legeforeningen. Foreningen ønsker en grense for hvor mange timer en lege kan pålegges å jobbe – med mulighet for legen til å jobbe over den tida etter eget ønske.

Om over en uke

Tidligere var det varslet om at det kunne bli streik allerede denne uka. Nå har Legeforeningen peilet seg inn på streikestart 26. oktober, om man ikke har blitt enig til da.

– Nøyaktig hvor mange leger som faktisk blir tatt ut i streik, blir ikke klart før 22. oktober, skriver NRK. Altså vet vi ikke ennå om Vesterålen og omegn rammes i første omgang.

– Ikke livsfare

Legeforening-president Marit Hermansen sier at streiken ikke skal sette liv og helse i fare.

– Vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å skjerme pasientene. Dette er særlig viktig med tanke på den pågående pandemien, sier hun i foreningens pressemelding.

Om streiken blir vurdert til at den setter liv og helse i fare, kan det også føre til at myndighetene stopper streiken. Det har skjedd flere ganger før når helsevesenet har streiket.

Les også
Brudd med Legeforeningen
Les også
Varsler mulig legestreik torsdag – sier ikke hvor