Innfører tiltak: Lødingen og kommunene i Harstad-området tar grep for å stanse det pågående korona-utbruddet. Foto: Svein Rist

Lødingen og kommunene i Harstad-området gjør som Vesterålen – nå skal utbruddet slås ned

LØDINGEN: Lødingen, Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord og Harstad kommuner gjør som kommunene i Vesterålen – og går sammen om regionale tiltak for å slå ned det pågående koronautbruddet.

– Hålogalandsregionen har nå flere lokale Covid-19-utbrudd. Samlet sett har regionen et av landets høyeste smittetrykk, med over 150 smittede de siste ukene. Flere av utbruddene er med den mer smittsomme deltavarianten av Covid-19-viruset, og mange har blitt smittet i private sammenkomster og på utesteder, heter det i ei felles pressemelding fra de nevnte kommunene.

Les også
Her er korona-utviklinga like urovekkende som i Vesterålen

– Deltavariant kan overta

Deltavarianten av koronaviruset kan overta i Norge i løpet av sommeren, ifølge en oppdatert risikovurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Godt smittevernarbeid i kommunene kan bidra til å forsinke spredningen av denne varianten og bringe utbrudd under kontroll, heter det i pressemeldinga.

– Tar tid å slå ned

Kommunene har til nå i hovedsak hatt en såkalt TISK-strategi for å slå ned utbruddene. Det vil si testing, isolering, smittesporing og karantenesetting.

– Med det smittetrykket vi har nå i regionen, vil det med denne strategien alene ta lang tid før vi får slått ned smittespredningen, heter det videre.

– Møter med FHI

Vesterålskommunene har allerede innført en lokal forskrift der de blant annet begrenser antall personer på private sammenkomster og tidspunktene utesteder kan skjenke alkohol.

Les også
Innfører strenge tiltak i hele Vesterålen: Ikke lov med flere enn to gjester heime

Etter møter og dialog med FHI, har kommunene Ibestad, Salangen, Lavangen, Dyrøy, Lødingen, Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord og Harstad blitt anbefalt å innføre lignende lokale tiltak eller anbefalinger for å slå ned utbruddene, og unngå at deltavarianten får dominere i tiden fremover og prege høstens oppstart av skoler, barnehager og fritidsaktiviteter.

Forskrift og anbefalinger

I Lødingen, Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord og Harstad vil tiltakene komme som en likelydende forskrift fra hver kommunes kommuneoverlege eller smittevernlege.

– Astafjordkommunene Ibestad, Salangen, Lavangen og Dyrøy har lavere smittetrykk, og vil samordne seg rundt sterke anbefalinger for å unngå smittespredning, framgår det.

Les også
Nå er det alvor. Det ulmer i Vesterålen

Tiltak og anbefalinger

Erfaringsmessig tar det tre til fire uker å slå ned et utbrudd. Ved å innføre strengere lokale tiltak og anbefalinger nå, håper kommunene å kunne starte høsten uten store smitteutbrudd og mange i karantene eller isolasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Blant tiltakene som innføres fra og med mandag 26. juli til og med 30. juli er:

• Ventekarantene for husstandsmedlemmer til nærkontakter.

• Begrensninger på antall besøkende i private hjem til fem utover husstandsmedlemmer, likevel slik at det maksimalt er 10 personer til stede.

• Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder.

• Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter klokka 22.00.

• Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre klokka 24.00.

• Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

• I tillegg anbefales det å bruke munnbind på offentlig sted og offentlig transport hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til hverandre.

Håper å unngå langvarig smittetrykk

– Vi håper dette vil bidra til at smittetrykket i regionen går betraktelig ned, sier ordførerne i kommunene som nå går sammen om de nevnte tiltakene.

– En langvarig bekjempelse av deltavarianten vil tære på de kommunale helseressursene og gå ut over tilbud og tjenester til både innbyggere og besøkende. Derfor trenger vi at befolkningen i regionen nå blir med på et krafttak, slik at vi kan gå høsten i måte så normalt som mulig, sier ordførerne i pressemeldinga.