Skipssjef: Frode E. Staurset skal ta over kommandoen på KNM Harald Haarfagre. Foto: Svein Rist

Lødingsværing får toppjobb

KNM Harald Haarfagre får ny sjef 8. oktober 2021. Ny sjef er lødingsværing Frode Staurset.

Sjefen for Sjøforsvaret – kontreadmiral Rune Andersen, vil forestå sjefsskiftet.

Påtroppende Sjef KNM HH er kommandør Frode Erling Staurset (f.1968).

Staurset er bosatt i Lødingen, der han var varaordfører (Frp) i 2011-2015.

Han kommer fra tjeneste som seksjonssjef for J4 HNS ved FOH (Forsvarets operative hovedkvarter) i Bodø. Tidligere har han blant annet tjenestegjort som sjef for operativ logistikk i Marinen (COM NOR MARCSS) og som senior stabsoffiser innen plan og logistikk ved Operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben.

Avtroppende Sjef KNM HH - kommandør Ronny Kristoffersen, har ledet avdelingen siden august 2019. Denne tiden har vært preget av omfattende fysiske og organisatoriske smitteverntiltak for å gjennomføre rekruttskole og øvrige oppdrag som tilnærmet normalt.

Siden 4. august 2021 har han tjenestegjort i etterretningstjenesten.

KNM Harald Haarfagre er Sjøforsvarets rekruttskole på Madla.