Feilretting: Mannskap fra Vestall, nettselskapet i Vesterålskraft-konsernet. Foto: Sverre Idar Lakså

Lofotkraft har trukket Vesterålskraft-aksjekrav

Lofotkraft Holding har trukket sitt krav om midlertidig forføyning for å få utøve eiendomsrett over de 188 Vesterålskraft-aksjene det er strid om.

Det er ord mot ord mellom Sortland kommune og Lofotkraft Holding.

Etter at det ble deling av de tidligere Bø-aksjene i Vesterålskraft, fikk Sortland kommune 18,8 prosent, eller 188 aksjer av Bøs andel i Vesterålskraft. Disse aksjene ble så overført til det heleide datterselskapet Vesterålen Energi, noe Lofotkraft Holding mener utløser forkjøpsrett. Det er Sortland kommune uenig i.

Lofotkraft fikk 16,2 prosent av Bø-aksjene, men det er ikke nok til å få aksjemajoritet i Vesterålskraft. Den er det inntil videre Sortland kommune og Vesterålen Energi som har.

Årsaken til den ujevne fordelinga, var at delinga skjedde etter den aksjeandelen Sortland kommune og Lofotkraft Holding da hadde i selskapet. Sortland hadde da 35 prosent, og Lofotkraft 30.

I ei orientering i kommunestyremøtet torsdag, ble det fra Sands Advokatfirma opplyst at Lofotkraft Holding har trukket kravet om midlertidig forføyning. Det var satt av tid til å behandle dette spørsmålet i juni, men siden det ikke blir noe av, blir den ordinære behandlinga av hvem som har forkjøpsrett flyttet fram til juni.

Advokaten opplyste at det er blitt enighet mellom Sortland kommune og Lofotkraft Holding at det ikke blir noen form for kampvotering fram til spørsmålet om forkjøpsrett er avgjort av retten.

Advokaten understreket også at Sortland kommune står ved sin vurdering om at overføringa til Vesterålen Energi ikke utløser forkjøpsrett.

Kommunestyret ble bedt om å gjøre vedtak om at kommunen ivaretar sitt eierskap på 53,8 prosent i Vesterålskraft. Videre at forhandlingsutvalget som ble nedsatt i juni i fjor gis mandat til å ivareta Sortland kommunes interesser frem til eventuell rettslig kjennelse.

Rødt og Høyre la frem alternative forslag til punkt 2, hvor Høyre foreslo at utvalget ikke skulle forlenges og at ordfører ivaretar kommunens interesser. Rødt foreslo at forhandlingsutvalget skulle ivareta kommunens interesser overfor Lofotkraft Holding, mens andre spørsmål med tanke på andre involverte selskaper skulle løftes til kommunestyret. Disse forslagene fikk ikke flertall, og administrasjonens forslag ble vedtatt.