Løfter: Banksjef i Sprebanken Nord-Norge Bernt Ola Nilsen, Maria Johansen, daglig leder i Nordland Akademi og Anette Tunheim Jakobsen leder for kultursamarbeidet i Vesterålen satser på et fireårig kunstprosjekt i Vesterålen. Foto: Hilde Jørgensen

Løfter Vesterålen som et kunstverk

SORTLAND: – Vi skal ut i Europa med dette.

Og hva er det Vesterålen kultursamarbeid, Nordland Akademi og en banksjef skal i gang med?

Air Vesterålen (AiRV) er et fireårig prosjekt der de fem vesterålskommunene skal være vertskap for kunstnere fra Europa. De skal besørge et sted der kunstnere kan oppholde seg og arbeide. Det betyr i praksis at maks 15 kunstnere i året kan komme til de fem kommunene.

Hver kunstner får to opphold, som skal ende med at de setter spor etter seg, i form av et kunstnerisk resultat.

Viktig med ringvirkninger

Ambisjonen er at disse resultatene skal gi et felles kunstløft for Vesterålen med en stor internasjonal dimensjon, sterk lokal forankring og ulikt søkelys på hvert sted. Det skal også bidra til identitets- og kunnskapsutvikling, skape oppmerksomhet og opplevelser. Det skal synliggjøre Vesterålen og styrke kultursamarbeidet i regionen – og sette Nord-Norge på kartet.

Store ambisjoner altså, men daglig leder i Nordland Akademi, Maria Johansen, er svært positiv.

Residens: Et av residensstedene er hovedgården på Jennestad. Foto: Hilde Jørgensen

– Dette er ei utvikling av den residens-ordningen som har vært. Da vi samarbeidet med kunstnere på arrangementet Elvelangs i fjor, fant vi ut at vi måtte samarbeide mer, koordinere og løfte fram Vesterålen, sier hun om bakgrunnen for det som nå blir et forsøk på kunstsamarbeid lokalt og internasjonalt.

– Vi skal løfte dette ut mot Europa og se hva som kommer ut av det, legger hun til.

– Det kunstneriske resultatet blir ulikt fra sted til sted da kunstnerne har residens i ulike kommuner. Det er viktig å få ringvirkninger av denne ordningen og at det gis noe tilbake, sier Anette Tunheim Jakobsen, leder for kultursamarbeidet i Vesterålen.

Positive: Anette Tunheim Jakobsen leder for kultursamarbeidet i Vesterålen, Maria Johansen, daglig leder i Nordland Akademi og banksjef i Sparebanken Nord-Norge, Bernt Ola Nilsen, synes residensordningen er spennende. Foto: Hilde Jørgensen

Banken finansierer

Den opprinnelige planen var et «kick off» med Elvelangs på Melbu i september 2020 og full oppstart i 2021. Så kom koronapandemien og det ble utsatt. Derfor har Nordland Akademi fungert som prosjektleder ut 2020. Men det skal søkes etter en ekstern prosjektleder fra 2021.

Gjennom Samfunnsløftet har Sparebanken Nord-Norge gitt en grunnfinansiering på 1,5 millioner kroner til prosjektet. Det skal også søkes om finansiering fra Nordland fylkeskommune og Norsk kulturråd. Også hver kommune i regionen må regne med å få en søknad.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ulike sjangre

I hver kommune er det ulike konsept som skal utvikles. For Sortland er det Art Urban spaces, Den blå byen ved sundet, I Øksnes er det Coastal culture, Det gamle fiskeværet Nyksund. I Bø er det Art Nature der arenaen er Friluftsgalleriet, Og i Andøy er det Art Technology Lab på Space Center/Narom. I Hadsel er det Art Science Lab på Neptun på Melbu, som også er ønsket knyttet til «Elvelangs».

– Hele Europa vil bli invitert og begrensingen er ut fra interesse. Det blir veldig spennende å se hvem som søker og kommer hit, sier Johansen.

Residens: Alle de fem vesterålskommunene tilbyr et sted til kunstnerne å bo. I Andøy blir det Narom og Andøya Space Center. Foto: Arkivbilde

– Spennende

– Det er viktig å få ringvirkninger av dette, at det skapes noe tilbake av residens-ordningen. Det er også viktig at lokalsamfunnet er med og at gjestene får treffe lokale kunstnere, sier Jakobsen.

Banksjef i Sparebanken Nord-Norge Bernt Ola Nilsen, som var med på å gi det økonomiske tilslaget til prosjektet ved årsskiftet, er også svært positiv til residens-ordningen.

– Det er spennende med et slikt samarbeid i Vesterålen. Vi kommer til å få ting utenfra til oss, som vil skape opplevelser som er varige. Og så er dette veldig lokalt. Jeg gleder meg til resultatene, sier Nilsen.

– Denne ordningen tvinger oss også til å tenke over oss selv, hva vi kan by på og hvor vi vil hen, sier Jakobsen.