Lover gratis koronavaksine

Helseminister: Bent Høie, her ved en tidligere anledning. Foto: Karin Andersen

– Regjeringen har besluttet at en vaksine mot koronaviruset skal være gratis for hele befolkningen. Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon, sa Bent Høie tirsdag.

Helseministeren informerte Stortinget om koronasituasjonen i Norge tirsdag formiddag. Ifølge NRK ønsker regjeringen at vaksinen blir tilgjengelig for befolkningen så raskt som mulig, når den først er klar.

– Vi håper å kunne begynne å tilby vaksinen allerede tidlig i 2021, men tidspunktet for oppstart vil være avhengig av når legemiddelmyndighetene har gitt sin godkjenning. Før vaksinen kan bli tatt i bruk i Norge må den godkjennes av det europeiske legemiddelbyrået. Det forutsetter at vaksinen oppfyller strenge krav til effekt, sikkerhet og kvalitet, sa helseministeren ifølge statskanalen.

Og når det skjer, skal den altså være gratis – både for kommunene, sykehusene og befolkningen. Vaksinasjonen mot covid-19 skal bli en del av det nasjonale vaksineprogrammet, og kommunene får plikt til å organisere vaksinering.