Luftfartstilsynet har fortsatt ikke mottatt søknad fra Avinor om hangarbygg for MPA på Evenes.
Luftfartstilsynet har fortsatt ikke mottatt søknad fra Avinor om hangarbygg for MPA på Evenes. Foto: Innsendt

Luftfartstilsynet om turbulens-rapport: – Flysikkerhetsmessige forhold ikke belyst

ANDØY: Flysikkerhetsmessige forhold er ikke belyst i rapporten om turbulens på Evenes, bekrefter Luftfartstilsynet. Det kan føre til forsinkelser for MPA-prosjektet.

Rapporten om turbulens-utfordringer i forbindelse med utbygging av MPA-base på Evenes er nå levert – og kvalitetssikret eksternt av Atkins Norge og Oslo Economics.  

Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, kan hangaren som skal bygges for maritime patruljefly (MPA) på Evenes føre til at Luftfartstilsynet gir restriksjoner for sivil flytrafikk. Dette fordi hangaren, slik den er foreslått bygd, kan føre til turbulens når fly skal lande og ta av.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har overfor Bladet Vesterålen opplyst at det ble gjort grundige turbulensvurderinger høsten 2018 og våren 2019, som har vært til ekstern kvalitetssikring hos Atkins Norge og Oslo Economics i høst. Rapporten fra de eksterne kvalitetssikrerne, som er bestilt av Forsvarsdepartementet, er nå klar. 

Mangelfull

Bladet Vesterålen har stilt Luftfartstilsynet flere spørsmål om rapporten. Spørsmålene og svarene fra fungerende direktør for Tilsynsavdelingen, Svein Johan Pedersen, gjengis i sin helhet: 

– Hva er Luftfartstilsynets helhetsinntrykk av rapporten?

– Luftfartstilsynet ønsker ikke å gi noen vurderinger av rapporten som sådan, siden den ikke kommer til å være direkte relevant for det som kreves av dokumentasjonen som vil bli inkludert i en fremtidig søknad fra Avinor AS om hangar, sier Pedersen.

– Inkluderer rapporten alle forhold som Luftfartstilsynet mener må belyses knyttet til MPA-hangaren? Hvis nei: Hvilke forhold mangler?

– Flysikkerhetsmessige forhold er ikke belyst i rapporten. Dette er selvsagt noe som Luftfartstilsynet kommer til å vektlegge i vår saksbehandling av en søknad, sier Pedersen.

– Har Luftfartstilsynet mottatt søknad fra Avinor AS om bygging av MPA-hangar?

– Nei, foreløpig har ikke vi mottatt en søknad fra Avinor AS, svarer han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Mener du, med utgangspunkt i rapporten som foreligger og den eksterne kvalitetssikringen, at Luftfartstilsynet har tilstrekkelig grunnlag for å behandle en søknad om MPA-hangar?

– En søknad om endring må foreligge fra Avinor AS som flyplassoperatør, og de har gode prosesser for å forberede og dokumentere en søknad. Regelverket er klart på hva som kreves av dokumentasjon som vedlegg til en søknad, og det er dette som Avinor og Forsvarsbygg fortsatt har dialog om, sier Pedersen.

Fremover skrev fredag at «Forsvarsdepartementet sammen med Finansdepartementet nå skal konkludere med hvilken løsning som skal ut på anbud. En prekvalifisering er allerede satt i gang, der entreprenører har frist til ut oktober med å melde sin interesse». 

– Kan Forsvaret starte bygging av MPA-hangar på Evenes før Luftfartstilsynet har behandlet søknad og eventuelt godkjent denne?

– Det er dialog mellom Forsvarsbygg og Avinor AS for å kunne finne en akseptabel plassering av hangarbygg. Luftfartstilsynet er sikker på at det ikke vil bli startet bygging av hangar før alle formaliteter er på plass, inklusiv en aksept for fremtidig plassering av hangar på Evenes, sier Pedersen. 

– Hvor lang behandlingstid er det for en slik søknad?

– I utgangspunktet 3-4 uker, men det er avhengig av at dokumentasjon er komplett og at ikke Luftfartstilsynet vurderer behov for ytterligere analyser, opplyser Pedersen.

Dette sier flyselskapene

Flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe har også uttalt seg om saken til Bladet Vesterålen.

– Vi konkluderer med at de planlagte hangarene på Evenes introduserer en risiko, i en situasjon hvor man generelt på alle flyplasser i Norge har jobbet med å redusere grad av risiko i flere år. Evenes kan som en konsekvens av etableringen av hangarene bli mindre attraktiv som destinasjon, sier kommunikasjonssjef Knut-Morten Johansen i SAS.

– Som vi har sagt tidligere, forutsetter vi at den planlagte hangaren på Evenes ikke påvirker flyselskapenes evne til å gjennomføre kommersielle flygninger eller påfører oss ekstra kostnader, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Fra vår side er det to punkter som vi fokuserer på med henhold til prosess og prinsipielle linjer: Ingen økt risiko, og ingen operative begrensninger, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli.