Ny forsvarsplan: Fem måneder etter at Stortinget sendte langtidsplanen for Forsvaret (LTP) i retur til regjeringa, legges et nytt forslag fram. Det skjer fredag klokka 12. Foto: Tor Johannes Jensen

– Må være krystallklar om Andøya

ANDØY: Fredag klokka 12 gjør regjeringa et nytt forsøk på å legge fram langtidsplanen for Forsvaret (LTP). – Jeg forventer at regjeringa denne gang er krystallklar på framtidig bruk av Andøya, sier Stein-Håkon Eilertsen i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

17. april la regjeringa fram sitt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret (LTP). En måned senere bestemte flertallet på Stortinget seg for å sende planen i retur, fordi de var så misfornøyde med den. Dermed ble det ikke noen behandling før sommeren, slik det opprinnelig var tenkt.

Les også
Stortingsflertallet nekter å behandle langtidsplanen

Daværende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen hadde i sitt fagmilitære råd tegnet opp fire alternative veier videre for Forsvaret, henholdsvis alternativ A, B, C og D. Alternativ A var det dyreste og mest omfattende – og det var dette forsvarssjefen rådet regjeringa til å gå for.

Ifølge Bruun-Hansssen er det kun dette alternativet som fullt ut vil møte de sikkerhetspolitiske utfordringene Norge står overfor. Regjeringa la seg på derimot på et langt lavere ambisjonsnivå, nærmere alternativ D.

Nytt forslag

Helt på tampen av denne uka gjør regjeringa et nytt forsøk. Klokken 12.00 fredag legger forsvarsministeren, statsministeren og justis- og beredskapsministeren fram den nye langtidsplanen for Forsvaret.

Den nye samfunnssikkerhetsmeldingen legges fram samtidig.

Har forventninger: Stein-Håkon Eilertsen i NOF forventer Andøya-avklaringer i regjeringas nye forslag til langtidsplan som presenteres fredag. Foto: Fredrik Sørensen

I regjeringas første forslag gikk det fram at vedtaket om å flytte hovedbasen for maritime patruljefly (MPA) fra Andøya til Evenes ligger fast.

Les også
Her er regjeringas langtidsplan: Bakke-Jensen trosser forsvarssjefen

Andøya flystasjon var knapt nevnt i forslaget. Det til tross for at statsministeren selv, overfor Bladet Vesterålen, har opplyst at Andøya skal bli et øvelses- og treningsområde for allierte. Det fastslo statsministeren på et besøk i Andøy i fjor.

I sitt fagmilitære råd foreslo dessuten forsvarssjefen at Andøya flystasjon skulle videreføres i beredskap, som en såkalt «reservebase». Dette ble derimot ikke konkretisert i regjeringas første forslag.

– Vedtaket om å legge ned Andøya og Bodø ligger fast, men det prioriteres noe midler til strengt nødvendig vedlikehold av kritisk infrastruktur etter at basene er lagt ned for bedre å kunne understøtte og motta allierte forsterkningsstyrker, var alt som sto om Andøya i det opprinnelige forslaget.

– Må være krystallklar

Stein-Håkon Eilertsen, som er leder i Norges offisers- og spesialistforbund avdeling Andøya, har klare forventninger til regjeringa i forkant av LTP-fremleggelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Eilertsen mener det nå må komme en plan over hva som skal skje med Andøya i framtida.

Les også
Dette er forsvarssjefens plan for Andøya flystasjon

– Kort og konkret: Hva som skal beholdes, og hva det skal brukes til. Jeg tenker da på de allierte og NATO-alliansens behov, sier Eilertsen.

– Regjeringa må også avklare hva som kan bli overført til sivil næringsvirksomhet, sier Eilertsen.

Han minner i den forbindelse om at fem alternativer ble vurdert i 2016. Arbeiderpartiet sørget for flertall for alternativ 1, som var «samling av aktiviteten på Evenes, utrangering av Andøya». Det som ble lagt til grunn i PWC-rapporten var: «I 2023 etableres 333-skvadronen på Evenes. Andøya fases deretter ut som flystasjon, og legges brakk i 2025».

– Jeg forventer at regjeringa denne gang er krystallklar på framtidig bruk av Andøya. Hvis de ikke er det, forventer jeg at opposisjonen krever at dette blir klarlagt, sier Eilertsen.

Les også
Stortinget har pepret regjeringa med Andøya-spørsmål – her er svarene

Evenes-spørsmål

Eilertsen sier at han også er spent på om regjeringa har svart ut kravene som opposisjonen fremmet, i form av flertallsmerknader, da langtidsplanen ble sendt i retur i mai.

– Jeg er spesielt spent på hvilket svar utenriks- og forsvarskomiteen vil få på flertallsmerknad nummer 6, hvor også Arbeiderpartiet var en del av flertallet, sier den lokale NOF-lederen på Andøya.

I merknad 6 står følgende:

«Planen må inneholde en tabell med oversikt over viktige tiltak, investeringer og beslutninger vedtatt gjennom behandlingen av langtidsplanproposisjonen i 2016, med oppdatert informasjon om status og hvorvidt tiltakene er gjennomført, utsatt, endret, e.l.»

– Her forventer jeg at regjeringa vil komme med oppdaterte planer, løsninger og ekstrakostnader på Evenes på utfordringene som vi over tid har etterspurt og belyst, sier Eilertsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han utdyper:

– Dette gjelder blant annet avising av rullebane og miljøforurensing, samt avising av militære og sivile fly. Det gjelder også alt innenfor ammunisjonshåndtering og lagring av våpen. Dette er planer og kostnader som man ikke finner noe sted. Regjeringa må også kvittere ut hvordan støyproblematikken, med spesielt F-35 opp mot sivil side – med flyterminal, parkering og tårn – blir løst.

– Hvis ikke regjeringa svarer ut dette, mener jeg at den ikke har gjort jobben den fikk beskjed om å gjøre fra komitéen. Da er det bare en ting å gjøre for komitéen; nemlig å kreve svar fra regjeringa, mener Eilertsen.

Han avslutter:

– I tillegg håper jeg at det vil stå mer om ivaretakelsen av personell og økning av personell i det nye forslaget.