Liv Holmefjord under besøk i Øksnes i fjor.
Liv Holmefjord under besøk i Øksnes i fjor. Foto: Trond K. Johansen

– Målet er å få bukt med fiskefusk

Fiskeridirektoratet tar nye verktøy i bruk for å få bukt med fiskefusk. – Målet er at all fisk skal være lovlig landet, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord: Det er opprettet 137 saker i Nord-Norge, på bakgrunn av en kontrolloffensiv under vinterfisket.

Fiskeridirektoratet har gjennomført over 500 kontroller i en offensiv under vinterfisket i vinter. Gjennom denne avdekket Fiskeridirektoratet flere lovbrudd ved å kontrollere fartøy og fiskemottak i de nordligste fylkene, forteller fiskeridirektør Liv Holmefjord i ei pressemelding. I region Nord (som omfatter Troms og Finnmark) er det opprettet 71 saker og i region Nordland 66 saker, av ulik alvorlighetsgrad.

– Når vi gjør et godt risikobasert forarbeid, skal vi treffe godt på kontrollene våre. Dette var tilfelle også under årets aksjon, sier Holmefjord.

I fjor avdekket Fiskeridirektoratet 81 brudd på regelverket.

Landingene

Inspektørene har spesielt hatt oppmerksomhet mot at landingene har vært korrekt registrert, for å sikre like konkurransevilkår.

I vinter har Fiskeridirektoratets inspektører tatt i bruk det nye digitale kontrollverktøyet «Saga». Gjennom dette har inspektørene hatt tilgang til oppdatert og utfyllende informasjon om aktørene under kontrollarbeidet.

– Uten dette verktøyet ville vi ikke oppdaget alle disse regelbruddene, sier Holmefjord.

Det er avdekket brudd på ilandføringsplikten, krav til identifisering av fangst om bord, bestemmelser om bostedskrav og føring av fangst. Videre er det avdekket ulovlige fangstoperasjoner og landinger.

Grunnfjellet

– De aktørene i næringen som ikke følger lover og regler påvirker grunnlaget til de som driver lovlig. Hvis landingstallene ikke er korrekt, påvirker det også bestandsvurderingene, kvotefastsettelsene og ressursgrunnlaget, sier Holmefjord.

Tenke nytt

Derfor mener fiskeridirektøren at det nødvendig å tenke nytt:

– Vi må få på plass bedre metoder for å minske mulighetene for lovbrudd. Vi kan ikke være tilstede over alt, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Et regjerings-nedsatt fiskerikontrollutvalg arbeider for å få på plass nye og bedre kontrollmetoder, basert på ny teknologi. Målet må være å kunne slå fast at all norsk fisk er lovlig landet, sier Holmefjord.