– På meg virker det som at de fleste i nord føler at dette er feil, sier Egil Andre Aas i LO Stat om det omstridte vedtaket som innebærer nedleggelse av Andøya flystasjon om få år.
– På meg virker det som at de fleste i nord føler at dette er feil, sier Egil Andre Aas i LO Stat om det omstridte vedtaket som innebærer nedleggelse av Andøya flystasjon om få år. Foto: Forsvaret

Mener Andøya-saken bør vurderes på nytt

ANDØY: – Ut fra det som ligger av endringer etter flyttevedtaket i 2016, mener jeg det er grunn til å se på nedleggelsen av Andøya flystasjon på nytt, sier Egil Andre Aas, som er leder av LO Stat.

Aas besøkte Andøya flystasjon mandag. Han har vært leder av LO Stat siden høsten 2016. Før det var han leder av Norges offisers- og spesialistforbund (NOF). Med i reisefølget var blant annet Ann-Kristin Molljord, som er ny distriktssekretær for LO Stat i Nordland.

– Det er lenge siden jeg har vært på Andøya, og det har jo skjedd ting siden 2016. Det var veldig greit å få ei oppdatering, sier Aas.

Han har møtt ansatte, og fått beskrevet situasjonen ved flystasjonen.

– Jeg har snakket med folk for å høre hvordan de har det, og fått ei oppdatering på ståa hva gjelder det operative. Så har jeg hatt møter med flere avdelinger, sier Aas.

– Hva er din oppfatning av ståa per i dag?

Finn-Allan Westjord (Fellesforbundet), Ann-Kristin Mollfjord (ny distriktssekretær LO Stat Nordland), Egil Andre Aas (leder LO Stat), Ann-Eva Anfeltmo (NTL), Stein-Håkon Eilertsen (NOF), Ann Birgit Nilsen (LO Stat Troms og Finnmark) og Geir-Atle Johansen (NTL).
Finn-Allan Westjord (Fellesforbundet), Ann-Kristin Mollfjord (ny distriktssekretær LO Stat Nordland), Egil Andre Aas (leder LO Stat), Ann-Eva Anfeltmo (NTL), Stein-Håkon Eilertsen (NOF), Ann Birgit Nilsen (LO Stat Troms og Finnmark) og Geir-Atle Johansen (NTL). Foto: Fredrik Sørensen

– Hva gjelder det operative, er det så vidt man får ting til å gå rundt. Personellet som er her står på for å løse oppdragene som skal løses, men de skulle helst vært flere, sier Aas.

Han sier at LO mener det samme som organisasjonen har gjort hele tiden i Andøya-saken: At de er imot flyttinga av MPA-kapasiteten fra Andenes til Evenes.

Aas mener også at det er et helt annet bilde nå enn i 2016, da Høyre, Frp og Arbeiderpartiet vedtok nedleggelsen.

– Det mest spesielle er at man nå har sagt at man skal beholde Andøya som beredskapsbase, og til alliert øving og trening. Flystasjonen skal ikke avhendes, slik man la til grunn. Det i seg selv gir grunnlag for å revurdere avgjørelsen, sier han.

I vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon fikk Arbeiderpartiet gjennomslag for en merknad som tilsier at det skal gjøres ei ny vurdering dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget. Bladet Vesterålen har i tre år bedt Arbeiderpartiet svare på hva ei vesentlig endring er, og hva som må til for at partiet skal aktivere merknaden. Det har ikke Arbeiderpartiet svart på.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Aas vet ikke hva som er tilstrekkelig for Arbeiderpartiet.

– Spørsmålet om hva som må til for at Arbeiderpartiet skal ta dette opp til vurdering er jo selve jokeren her. Men som sagt: At man viderefører basen, og ikke avhender i tråd med vedtaket, er etter mitt syn nok, slår han fast.

– Regjeringa har snudd og sagt at vi trenger Andøya i en beredskapsrolle, og til alliert trening. Det betyr jo at man må ha en viss beredskap her. Så lenge man har infrastruktur og bygg på Andøya, hvorfor skal man da bygge opp MPA-fasiliteter på Evenes, spør Aas.

Han viser til valgresultatet, der både Høyre, Frp og Arbeiderpartiet fikk en smekk av velgerne. Han mener forsvarspolitikken, inkludert Andøya-nedleggelsen, er en medvirkende årsak.

– På meg virker det som at de fleste i nord føler at dette er feil, sier Aas.