UL Samhold får 45.000 kroner å rutte med til grendehuset i Storvika. (Arkiv
UL Samhold får 45.000 kroner å rutte med til grendehuset i Storvika. (Arkiv Foto: Odne S. Andreassen

Mer penger til grendehusene i Sortland

SORTLAND: Det drypper 100.000 kroner ekstra på 14 grendehus rundt om i kommunen, som administrasjonen og styreleder i Kulturfabrikken Sortland KF nå har fordelt.

I tillegg til bevilgningen fra styret i Kulturfabrikken Sortland KF i mai, vedtok kommunestyret i juni å bevilge ytterligere 100.000 kroner til vedlikehold og mindre investeringer til grendehus i Sortland.

Det betyr at det til sammen for inneværende år er tildelt 300.000 kroner til ulike 14 grendehus og ungdomshus i Sortland. I fordelinga av midlene har man tatt utgangspunkt i søknadene som hadde kommet inn tidligere på året.

Aller mest glad kan IL Munin være over den ekstra tildelingsrunden. Laget hadde først blitt tildelt 5.000 kroner til Selnes bygdehus, men har nå fått 20.000 kroner. Ellers har UL Samholds grendehus i Storvika fått den største tildelinga, med 10.000 kroner ekstra i runde nummer to – totalt 45.000 kroner.

De fleste lagene og grendehusene har fått enten 10.000 eller 5.000 kroner ekstra etter bevilgninga i kommunestyret. Unntaket er altså Selnes bygdehus som får 15.000 kroner til.