Med sola kom gavesjekken fra Sparebanken Nord-Norge! F.v. Morten Halvorsen, Museum Nord, Maria Johansen, Nordland Akademi, Johan Henrik Breines, Nordland Akademi og Dag Inge Lund, Sparebanken Nord-Norge.
Med sola kom gavesjekken fra Sparebanken Nord-Norge! F.v. Morten Halvorsen, Museum Nord, Maria Johansen, Nordland Akademi, Johan Henrik Breines, Nordland Akademi og Dag Inge Lund, Sparebanken Nord-Norge. Foto: Idar Ovesen

Mer tang på gang

HADSEL: Med 50.000 kroner i gavesjekk fra Sparebankstiftelsen blir det mer tangsprell under årets Sommer-Melbu.

Tanglaben har tidligere vært kjempepopulær, og denne gangen skal det hele videreutvikles med Museum Nord på laget, under navnet Lab Neptun.

Mens Nordland Akademi startet pilotprosjektet Tanglab, startet Museum Nord, i samarbeid med lokale skoler prosjektet «Fjæra på godt og ondt». Formålet med begge var å inspirere barn og ungdom til økt forståelse for havets ressurser, og økt interesse for vitenskap.

Til sammen nådde de to prosjektene hundrevis av barn og unge i Vesterålen og Lofoten.

I gode og store lokaler i kaiskuret ved Neptun/Norsk Fiskeindustrimuseum vil Museum Nord og Nordland Akademi sammen nå skape et permanent «vitensenter» for barn og unge.

Bygge på

Lab Neptun vil bygge på gode erfaringer fra de tidligere prosjektene, og samtidig bringe inn et internasjonalt element gjennom Neptun Art/Science Lab, et annet fellesprosjekt mellom NA og MN.

– Vi får gode lokaler her, sier Maria Johansen, daglig leder for Nordland Akademi for kunst og vitenskap.

– Ungen vil ikke bare se, men også gjøre noe, og det får de god anledning til her, sier Morten Halvorsen fra Museum Nord.

Dag Inge Lund har tatt med seg en gavesjekk fra Sparebanken Nord-Norge på 50.000 kroner. Det er for lvrig ikke første gang banken støtter tangprosjektet.

– Artig å være med

– Vi synes det er artig å være med å fylle et så fint tiltak med utstyr. Vi ønsker også å bidra til trivsel og økt bolyst ved å benytte pengene på en slik måte, og samtidig bygge opp under nysgjerrigheten til ungene, sier Lund.

– Tang er populært: Det ligger rett utafor kaikanten her. Et veldig spennende felt, skyter Morten inn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Med femti tusen kroner klarer vi godt å komme i gang, sier Maria Johansen. Spesielt er det de i aldersgruppa 6 til 12 år som ahr vært tilgodesett. Etter hvert håper en også at de mellom 12 og 18 år kan komme sterke inn på «tanglaget».

Første arrangement på Lab Neptun blir tanglaben under årets Sommer-Melbu. Her skal deltagerne blant annet bli kjent med de vanligste tang- og tareartene gjennom sanking, undersøkelser og ulike eksperiment.

Det ligger mye spennende såvisst, rett utfor kaikanten!