Merete Riibe var fornøyd med den politiske debatten NFU Hadsel arrangerte torsdag kveld. Hun stilte selv spørsmål om motivasjonslønn og fikk forsikringer om at den bør økes. – Jeg synes det var spennende med debatten, og politikerne var flinke. Nå tror jeg det blir bra med de sakene vi tok opp, sier Riibe, som selv har forhåndsstemt allerede.
Merete Riibe var fornøyd med den politiske debatten NFU Hadsel arrangerte torsdag kveld. Hun stilte selv spørsmål om motivasjonslønn og fikk forsikringer om at den bør økes. – Jeg synes det var spennende med debatten, og politikerne var flinke. Nå tror jeg det blir bra med de sakene vi tok opp, sier Riibe, som selv har forhåndsstemt allerede.

Merete fikk alle politikerne til å bli enige

I Hadsel er reglene for feriestøtte til utviklingshemmede så kompliserte at de fleste blir sittende heime. Nå lover politikere fra alle parti å endre både dem og ordningen med motivasjonslønn, som er helt nede i 13 kroner timen.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede har hatt egen forening i Hadsel siden 1985. I dag har den 35 medlemmer og arbeider for å bedre levekårene til utviklingshemmede hadselværinger. Før hvert kommunevalg har foreningen egen studiering som går gjennom partiprogramm, leser avisstoff og lager spørsmål til politikerne. Torsdag kveld var alle de politiske listene i Hadsel utfordret til å møte dem.

Mange saker

Da satte de andre saker på dagsorden enn de som ellers preger valgdebatten. Leder Karen Hultgren Olsen pekte på flere utfordringer, som mangel på avlastningsplasser for barn med utviklingshemming, ufaglærte ansatte i tjenesteytingen og spesialundervisningen, og at tjenesten legges opp etter hvordan man får turnusen til å gå opp.

– Det er sjelden noen kan ta en tur på byen, slik andre i tyveårene gjerne gjør, sa hun.

Forgjeves venting

Rikke Joakimsen hadde første spørsmål og fortalte om hvordan hun har opplevd å sitte og vente fra klokka 15 til 22 på en ansatt hjelper.

– Er det riktig at det skal skje? Hva vil dere gjøre for at det ikke skal skje igjen? spurte hun og fortalte at det har skjedd mange ganger siden hun flyttet i egen leilighet i 2016.

Omtrent 30 engasjerte tilhørere kom på NFUs valgdebatt på Stokmarknes torsdag.
Omtrent 30 engasjerte tilhørere kom på NFUs valgdebatt på Stokmarknes torsdag.
Politikerne i panelet torsdag kveld var enige om det meste og sparte ikke på løfter om økt motivasjonslønn, enklere regler for å søke feriestøtte, tilgjengelighet på rådhuset, støttekontakter, og bedre system for å sikre at ansatte kommer.
Politikerne i panelet torsdag kveld var enige om det meste og sparte ikke på løfter om økt motivasjonslønn, enklere regler for å søke feriestøtte, tilgjengelighet på rådhuset, støttekontakter, og bedre system for å sikre at ansatte kommer.

Hoderystende politikere slo fast at slikt ikke skal skje, og karakteriserte det som dårlig ledelse.

På spørsmål fra Anne Karine Innbjør (MoS) svarte hun at hun ikke hadde noen å ringe eller si fra til når slikt skjedde.

– Det høres ut som et avvik. Dette må meldes til helse- og omsorgssjefen, sa Hjørdis Nilsen (V), mens Geir Jørgensen (R) etterlyste et ombud som kan ta tak i slike forhold. Han mente også at det er et tegn på for lav grunnbemanning.

Åge Rusten (Ap) lovet å ta opp saka personlig:

– Når noe slikt gjentar seg, er det tydelig at noe ikke fungerer, sa Rusten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

13 kroner timen

Merete Riibe spurte om motivasjonslønn. Hun jobber selv i kantina på rådhuset, mens andre har ulike jobber, der timelønna fra kommunen er fra 13 til 20 kroner – vel å merke på toppen av uføretrygd. Etter en tilsvarende debatt for åtte år siden, begynte kommunen å sende ut lønnsslipper til mottagere av motivasjonslønn, men den har ikke vært økt på mange år.

– Vil dere øke motivasjonslønna? spurte hun.

– Det er jo mindre enn folk må betale i bussbillett for å komme til rådhuset, sa en forskrekket Hjørdis Nilsen, som lovet å arbeide for økt motivasjonslønn.

– Dette går ikke an! En arbeider fortjener sin lønn! Får dere ikke økning, bør dere gå sammen og streike. Da skal jeg hjelpe dere, forsikret Geir Jørgensen.

Støttekontakter

Marianne Toften spurte hva politikerne vil gjøre for at hun skal få støttekontakt, slik hun har rett på ifølge personlig vedtak.

– Tildelingskontoret sier det ikke finnes støttekontakter og at jeg må skaffe det selv, sa hun.

– Har man et vedtak, går det ikke an å skylde på verken økonomi eller mangel på folk, svarte Åge Rusten, mens Innbjør etterlyste mer offensivt rekrutteringsarbeid fra kommunen for å skaffe støttekontakter.

– Kommunen gjør mye for å skaffe sykepleiere. Da kan den stå på for å få støttekontakter også, mente MoS-kandidaten.

– Jeg var støttekontakt selv dag jeg gikk på videregående skole. Det har vært mangel på folk, og det er ikke alltid det er helt match mellom bruker og støttekontakt, heller. Det har vært lyst ut stillinger, men det kunne være en god idé å gå mer aktivt ut til skoleelever, mente Aina Nilsen (Sp).

Hjørdis Nilsen forsikret at hun vil se på saka videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tilgjengelighet

Børre Johansen etterlyste bedre tilgjengelighet i Stokmarknes sentrum – og på rådhuset, som er hans arbeidsplass.

– Dørene lukkes så fort igjen at jeg ikke kommer inn, og jeg får trykksår, sa han.

– Sentrum skal være tilgjengelig for alle, og dørene på rådhuset må gå an å fikse, mente Magnus Skoglund (MdG).

– Dette har du tatt opp tre ganger på slike møter som dette. Det er for galt at det skal være lettere å komme på Storheia i rullestol enn inn på rådhuset. Nå må Hadsel komme ned fra at alt skal være så stort og festlig, og begynne å tenke på de små og nære sakene, svarte Geir Jørgensen til Børre Johansen.

Aina Nilsen repliserte at hun ikke skammer seg over å ha gjort naturen mer tilgjengelig med Storheia Arena, men forsikret at hun vil sende melding til rette vedkommende på rådhuset allerede neste dag. Det lovet også Åge Rusten.

Ferie koster flesk

Ferie er knapt gjennomførlig for de fleste, i hvert fall hvis man skal reise uten pårørende som kan dekke opp for turnusen til ansatte. Karen Hultgren Olsen viste til et eksempel fra en annen kommune, der en bruker måtte ut med 200.000 kroner for ti dagers ferie, fordi vedkommende måtte ha med tre ansatte som skulle dekke opp turnusen.

Børre Johansen tok opp ferie-spørsmålet. Det er brukerne selv som må betale for nattevakt og personell ut over det ordinære. For tre år siden ble reglene for feriestøtte endret, og siden har det knapt vært betalt ut tilskudd, til tross for at kommunestyret årlig har satt av 100.000 kroner til formålet.

– Men det er så kompliserte regler og søknadsprosess at nesten ingen søker. I behovsprøvingen regner man inn ligningsverdi av egen bolig, så hvis man eier sin egen leilighet, får man ikke midler. Men det er bare 20 prosent av midlene som blir brukt, påpekte Ole Riibe. Det ble opplyst i møtet at bare én av de utviklingshemmede i Hadsel har reist på ferie i sommer.

– Og det var fordi et familiemedlem organiserte det, sa Karen Hultgren Olsen.

– Er det politisk vedtatt at søknadene skal behovsprøves? spurte Lena Arntzen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Nei. Dette har rådmannen styrt, svarte Riibe, og Arntzen slo fast at det må forenkles.

– Forslaget om endring kom fra oss, og det har fått ei tragisk administrativ behandling. Det må være enkelt og ryddig å søke, og dette skal vi få til raskt, forsikret Jørgensen.

Kultur og idrett

Tor Olav Johansen viste til at han er så heldig å være en del av Melbo IL, der han har faste oppgaver og er med på det som skjer. Han ønsket at politikerne bidrar til at flere får være en del av idretts- og kulturlivet.

– Jeg har sittet i fotballgruppa i Stokmarknes IL og savner jo frivillige som vil bidra. Melbo IL er heldig og du er flink. De fleste vil ta imot bidrag med åpne armer, mente Åge Rusten.

– Vi gjorde en henvendelse til alle idrettslagene for noen år siden. Da svarte bare Melbo IL. Men kan dere politikere være pådrivere for at idrettslagene skal komme med? spurte Karen Hultgren Olsen.

– Dette budskapet kan vi alle spre, og da tror jeg vi kan komme langt, mente Nilofar Nori (SV).

– Jeg skulle også ønske flere med nedsatt funksjonsevne engasjerte seg politisk. Vi trenger kunnskapen deres. Men så har ikke jeg vært flink til å søke den kunnskapen, heller, medga Rusten.

– Kom til oss!

Anne Karine Innbjør savner at slike saker kom opp i hovedutvalg for helse og omsorg, der hun har vært medlem de siste fire årene.

– Vi har bare sittet og laget helsehus og sånt. Dere kan ta opp saker direkte med oss, sa hun.

– Vi har tatt opp sak på sak i samarbeidsmøter med kommunen, men de er blitt stoppet. Alle er enige, men det skjer ikke noe, svarte Karen Hultgren Olsen.

Åse Almås Johansen fra Landsforeningen for Pårørende i Psykiatrien ønsker seg brukerutvalg.

– Vi har stort sett de samme problemene, og det skjer ingenting, sa Johansen.

Innbjør viste til at det er vedtatt å opprette brukerutvalg på omsorgsinstitusjonene.

– Men alle brukere bør ha brukerutvalg. Kom med saker til oss politikere! Vi kan ta dem opp for dere, lovet hun.

Over hele den politiske linja ble det for øvrig gjentatt torsdag at servicetorget på rådhuset skal gjenåpnes.