– Dette er ikke utelukkende en Andøy-sak. Mest av alt er dette en sak av nasjonal karakter, sier Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H).
– Dette er ikke utelukkende en Andøy-sak. Mest av alt er dette en sak av nasjonal karakter, sier Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H). Foto: Fredrik Sørensen

Milepæl for satellittbasen: – Dette er en stor dag for Norge og Andøy

ANDØY: I dag, onsdag, overleverer direktør Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center (ASC) søknaden om finansiering av Andøya Spaceport til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). – En milepæl, sier ordfører Jonni Solsvik.

Det skjer på Grand Hotel i Oslo, der Enoksen også skal presentere prosjektet.

Andøya Spaceport er kort fortalt prosjektet som innebærer etablering av en oppskytingsbase for små satellitter. Lykkes man med etableringa, vil det bli etablert i overkant av 100 arbeidsplasser direkte knyttet til oppskytingsbasen.

– Så vil vi i tillegg outsource en del, og noe vil kundene kunne ta seg av, enten ved å etablere egne bedrifter i Andøy eller ved å kjøpe tjenester lokalt. Så anslaget totalt sett, er at vi i 2023-2024 snakker om 150 til 200 nye arbeidsplasser i Andøy, sa Odd Roger Enoksen til Bladet Vesterålen for noen få uker siden.

I dag, onsdag, vil Enoksen formelt overlevere søknaden om finansiering av Andøya Spaceport til Nærings- og fiskeridepartementet. Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, vil Andøya Spaceport trenge om lag én milliard kroner i frisk aksjekapital fra staten.

Ordfører Jonni Solsvik (H) vil være til stede på arrangementet i Grand Hotel onsdag kveld. Han gleder seg.

– Dette er en unik og svær sak for hele den norske romindustrien. Realisering av Andøya Spaceport vil selvfølgelig gi store ringvirkninger lokalt, men også innafor industrien. Det åpnet også muligheter for samarbedspartnere utenfor landets grense, sier Solsvik.

Andøy kommune har vært vertskommune for Andøya Space Center – tidligere kjent under navnet Andøya Rakettskytefelt – i mer enn 60 år. Selskapet er en viktig del av den norske romindustrifamilien.

– Det vi skal oppleve i dag, er et nytt steg inn i framtida, sier Solsvik.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) møter personlig opp for å motta søknaden fra ASC.

– Dette er ikke utelukkende en Andøy-sak. Mest av alt er dette en sak av nasjonal karakter. Det er hevet over enhver tvil at det er marked for ei satsing som dette, og det er også hevet over enhver tvil at Norge har spesielle forutsetninger for å bygge ut fasiliteter knyttet til denne satsinga, sier Solsvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han gleder seg over at det synes å være tverrpolitisk enighet om etableringa i Andøy.

– Det som nå skjer innafor norsk romindustri passer godt inn i debatten om hva vi skal leve av i framtida. Romindustrien kan bidra sterkt på dette området i framtida. Miljøet i Andøy er en viktig del av denne familien som er stor og voksende, sier Solsvik.