FLOTEX: Bilde fra en av øvelsene. Foto: Forsvaret

Årets største marine øvelse: – Forstyrrer internett-bølgene

ANDØY: Nesten 20 fartøy øver i farvannet utenfor Andøy. Dermed melder Trollfjord Bredbånd om forstyrrelser for de som får internett over radio i Andøy.

– Grunnet årlig øvelse med marine fartøyer i områder rundt Andøya, blir dessverre våre radiostasjoner påvirket av radar-aktiviteten fra de militære skipene i området. Dette fører til tidvise bortfall av signaler (radiostasjonen får beskjed om å vente på ledig frekvens), og tidvis tregt nett (radiostasjonen har flyttet seg over på en frekvens med lavere hastighet, etter å ha fått «beskjed» fra radar om å frigi frekvens som den lå på). Spesielt radiostasjonene på Åseåsen, og Breiviknakken er påvirket av dette, men også flere andre radiostasjoner. Alt avhengig av hvor fartøyene som øver befinner seg, skriver nettleverandøren.

– Øvelsen (FLOTEX 21) har pågått siden 15. november, og vil pågå fram til 3. desember. Vi beklager ulempene dette medfører, oppsummerer Trollfjord.

Ifølge Forsvaret involverer Flotex-øvelsen nesten tjue norske og allierte fartøy. Øvelsen foregår i områdene Vågsfjorden, Andfjorden og havområdet utenfor Andøya.

– FLOTEX 21 er årets største marineøvelse. Den er viktig for oss av to grunner. For det første gir den oss mulighet til å trene på en rekke grunnleggende ferdigheter. Det gjør vi internt i Marinen, men også sammen med allierte fartøy og luftenheter. Underveis vil vi kontrollere kompetansenivået på våre enheter gjennom mønstringer, og FLOTEX gir en god ramme for dette, sier sjef Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud om øvelsen, i en pressemelding fra Forsvaret.

– Målet med FLOTEX 21 er å bygge maritim kampkraft, og øke krigføringsevnen i nordlige farvann. For å nå dette målet fokuserer store deler av øvelsen på antiubåt-krigføring og ubåtjakt. I tillegg blir det gjennomført mønstringer om bord på flere av Sjøforsvarets fartøy, skriver Forsvaret.