Fiskeriminister Harald Tom Nesvik på besøk på Mortenlaks sitt anlegg, der død fisk fløt til overflata i vår.
Fiskeriminister Harald Tom Nesvik på besøk på Mortenlaks sitt anlegg, der død fisk fløt til overflata i vår. Foto: Håvard S. Mækelæ

Millioner til alge-overvåking

Algekrisa i vår er den største årsaken til at regjeringen foreslår å gi 10 ekstra millioner til Havforskningsinstituttet.

I vår ble oppdrettsanlegg i Nordland og Troms hardt rammet av den giftige algen Chrysochromulina. Blant andre Mortenlaks i Lødingen Vestbygd mistet størstedelen av de voksende fiskene sine. Algeoppblomstringen tok livet av millioner av fisk, og førte til tap på verdier for hundrevis av millioner kroner.

Nå reagerer regjeringen med ekstra overvåkingskroner i statsbudsjettet, skiver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Havforskningsinstituttet får 10 millioner kroner ekstra, for å styrke ovevåkingen av hav- og kystøkologien – særlig med tanke på algeoppblomstring i fjordene, ifølge meldingen.

– For å være i stand til å utnytte de store mulighetene for verdiskaping som ligger i kystområdene våre trenger v mer kunnskap. Vi må ha bedre beredskap slik at vi kan bistå næringen med informasjon, om for eksempel algeoppblomstring, på et tidlig tidspunkt, sier fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp) i meldingen.