Morten Juul Sundnes
Morten Juul Sundnes Foto: Mats Jensaas/Fylkesmannen i Nordland

Morten Sundnes er fylkeslege

Morten Juul Sundnes (46) ble i sommer ansatt som ny fylkeslege i Nordland, etter å ha fylt rollen siden mars 2018.

Sundnes er utdannet lege og er spesialist i indremedisin og hormonssykdommer (endokrinologi). Før han begynte hos Fylkesmannen i Nordland jobbet han blant annet ved St. Olavs Hospital i Trondheim og Nordlandssykehuset i Bodø.

Sundnes er også utdannet veterinær og jobbet ei kort stund som dét før han penset inn på medisinstudiet.

Sundnes har overtatt jobben som fylkeslege etter Jan Petter Lea.

– Jeg er stolt og beæret over å få overta stafettpinnen som fylkeslege i Nordland. Helse- og omsorgsavdelingen er en avdeling sammensatt av veldig kompetente medarbeidere som representerer et stort spekter av profesjoner, og som dekker fagfeltet vårt. Det er et privilegium å sørge for at vi har helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet i fylket.

– Kommunenes tjenester er etter hvert blitt omfattende og komplekse, og det er viktig for alle oss som jobber hos Fylkesmannen å bidra til at disse er helhetlige og sammenhengende. Vi har også en viktig rolle i samordning, slik at også overganger mellom spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og den akuttmedisinske kjeden er sammenhengende og gode, sier fylkeslege Morten Juul Sundnes.