Bankplassen mottak for asylsøkere på Melbu får ny forutsigbarhet etter å ha fått rammeavtale med UDI.
Bankplassen mottak for asylsøkere på Melbu får ny forutsigbarhet etter å ha fått rammeavtale med UDI.

Mottaket på Melbu blir nedlagt før nyttår

Bankplassen mottak for asylsøkere på Melbu ser ut til å bli nedlagt før nyttår, ifølge NRK. Da må alle beboerne flytte.

I juli tildelte Utlendingsdirektoratet rammeavtaler for 14 basismottak, fordelt på fem regioner i Norge. Bankplassen på Melbu var blant dem som ble forhåndsgodkjent. Det det betyr at asylmottaket på Melbu kan delta i konkurransen om kontrakter fra 1. januar 2020.

– Det gir oss forutsigbarhet, sa daglig leder Tove Eidissen da.

Forutsigbarheten er det så som så med likevel, ifølgeNRK. Det blir ikke videre drift uten at Bankplassen når opp i en ny anbudskonkurranse hos UDI. Og den er utsatt til neste år.

Men kontrakten UDI har med Bankplassen i dag, går ut allerede i år. Dermed blir mottaket avviklet før nyttår, og så må man altså vinne en ny kontrakt neste år før man eventuelt kan starte opp igjen. I mellomtida vil beboerne ha vært nødt til å flytte.

Statistikk fra UDI forteller at det bor 134 mennesker hos Bankplassen mottak. Alle disse må ifølge NRK altså flytte før nyttår.

Bankplassen var da det åttende største av totalt 38 mottak i landet. I alt bodde det i august 3.042 personer i norske asylmottak.

IfølgeNRK rammes fire asylmottak av avvikling på grunn av kontrakter som går ut i år. Foruten Bankplassen på Melbu, gjelder det Nome i Telemark, Larvik i Vestfold og Søre Sunnmøre. Til sammen har disse mottakene 596 beboere.

Bankplassen er foruten Tverlandet mottak, det eneste som er igjen i Nordland.

Regiondirektør i UDI, Tormod Stavenes, sier til NRK at man holder på å legge om hele sitt system for anskaffelser, og ikke har hatt hastverk med det, fordi det kommer så få asylsøkere for tida. Stavenes er direktør i region Sør.

Les hva daglig leder ved Bankplassen asylmottak, Tove Eidissen, sier om situasjonen.