Vaksine: Illustrasjonsbilde. Foto: Tone Marit Sørensen

Nå blir det færre vaksiner til Vesterålen

OSLO: Etter råd fra Folkehelseinstituttet vil regjeringa innføre ei beskjeden skeivfordeling av vaksinene, men ikke med en gang. Men da blir det mindre vaksiner til Vesterålen, og de fleste andre kommunene i landet.

I dag blir vaksinene jevnt fordelt utover landet, basert på andelen eldre og uavhengig av smittetrykk. Mangel på vaksiner og stor forskjeller i smittetrykket har ført til stor diskusjon om det er riktig, skriver Aftenposten.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har argumentert for at hovedstaden trenger å få flere vaksiner. Nå går regjeringen inn for at hovedstaden og andre områder med høyt smittetrykk kan få flere vaksiner.

I sin nye vurdering anbefaler Folkehelseinstituttet at områder med høyt smittepress blir prioritert.

– I sum mener vi at det er flere argumenter som taler for en geografisk målretting av fordeling av vaksiner for en periode, og Folkehelseinstituttet anbefaler derfor en endring av vaksinestrategien som reflekterer dette, skriver folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg.

Helseminister Bent Høie sier at regjeringen mener at fordeling av vaksiner er et faglig spørsmål og vil følge anbefalingen.

– Derfor ber vi Folkehelsesinstituttet planlegge en beskjeden skjevfordeling, sier Høie.

330 kommuner og bydeler hadde det siste halvåret (fram til 20. februar) fire eller færre innleggelser i aldersgruppen 45–74 år. Disse er definert som minus-kommuner, og må gi fra seg vaksinedoser til prioriterte kommuner og bydeler med høyt smittetrykk. FHIs forslag til prioriterte områder er Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

Folkehelseinstituttet skriver at de 330 kommunene og bydelene som har hatt fire eller færre innleggelser siste halvår, vil få et kutt i 3 prosent i sin vaksinefordeling.