Aksjesalg: Jørun Drevland, Grete Ellingsen og Harry Martin Pedersen utvider aksjekapitalen for å selge flest mulig aksjer til Kunstnerhuset. Foto: Hilde Jørgensen

Nå kan du kjøpe aksjer i Kunstnerhuset

SORTLAND: Kunstnerhuset, som er blitt Gerdas hus – Kunstnerhuset AS, er et ideelt aksjeselskap der alle kan få kjøpe akjer og bli medeier.

Foreløpig er det tre aksjonærer, Harry Martin Pedersen, Jørun Drevland og Grete Ellingsen, med til sammen 30.000 kroner i aksjekapital. De utgjør interimsstyret i ei ny interessegruppe, som har som mål å kjøpe Kunstnerhuset.

Nå vil de utvide aksjekapitalen, og legger ut aksjer til 1.000 kroner stykket til salg fram til nyttår. Hvor mange aksjer man vil selge er åpent, men gruppen ønsker flest mulig.

– Dette blir en økonomisk støtte, men innebærer både eierskap og ansvar. Den neste fasen er å få kjøpt Kunstnerhuset, og nå går vi ut og vil at folk skal kjøpe aksjer, sier Pedersen.

Les også
Vil ta over Kunstnerhuset

Aksje som julegave

Han sier det er nærmere 50 interessenter fram til nå som vil hjelpe til, og Pedersen sier han er glad for det.

– I løpet av desember vil alle kunne gi støtte, sier han.

Og både utflyttere og beboere i Sortland kan være potensielle kjøpere. Det vil også bli opprettet en Facebook-side der man kan hente informasjon.

– Dette er en fin julegave, og vi tror at folk vil bruke litt av pengene sine til å kjøpe aksjer. Det er en meningsfull ting, sier Grete Ellingsen.

Konkurrenter i markedet

Kommunestyret vedtok i november at Kunstnerhuset skal selges, med klausul om at det ikke skal drives kommersielt, men skal brukes til kunst og kulturformål.

– Vi ønsker at Kunstnerhuset skal ose av invitasjoner, kulturarbeid og kunst, og at det skal være en inviterende og varm ånd der man samles for aktiviteter og dugnad, sier Jørun Drevland.

Pedersen understreker at med en slik klausul har kommunestyret avgrenset kommersielle interesser. Det er et verna bygg, som ligger i et spesielt strøk av byen ved blant annet Tusenårsstedet og den gamle kirkegården.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er et stort ansvar vi tar på oss. Når aksjeselskapet ønsker å kjøpe huset, føler vi oss på samme tid sikker på og støtter det innholdet som er i klausulen. Vi føler at vi ligger godt an til å fylle de klausulene, sier Pedersen.

Les også
Selger Kunstnerhuset, tross protester

De har ingen merkbare konkurrenter på markedet.

– Om det er det, så kunne vi gått sammen, sier Ellingsen.

– Huset er så klausulert at vi kunne gå sammen med andre interesserte om kjøp og drift, for her blir det verdisammenfall. Og vi trenger aksjer og dugnadsarbeid, sier Pedersen.

– Vi ønsker å være åpne og inkluderende om planene om Kunstnerhuset, sier Drevland, som understreker at Kunstnerhuset kan brukes til kulturarbeid på mange måter. Hun nevner at kunstnere kan bo der, og at det kan skapes aktiviteter og lages utstillinger.

– Det er viktig å si at Kunstnerhuset ikke er i konkurranse med Kulturfabrikken, men et alternativ. Og skal Sortland ha en ambisjon om å bli kultursenter i regionen, da vil Kunstnerhuset være en berikelse, sier Ellingsen.

I neste formannskap skal det oppnevnes en gruppe som vil gi kommunestyret anbefalinger om å godkjenne salg/kjøper.