Gi panten lokalt: Daglig leder hos Extra på Myre, Rainer Solheim oppfordrer folk til å pante flakser og bokser. Det kan gi penger i kassen for lokale lag og foreninger. Foto: Svein Arne Nilsen

Nå kan panten gå til speiderne

ØKSNES: Dersom du velger å pante tomflasker hos Extra på Myre, kan du samtidig donere pengene til lokale formål.

Det er en ordning som butikken nettopp har fått til, og som allerede har gitt penger i kassen til lag og foreninger i Øksnes. De registrer pengene som blir donert etter plantinger er utført. Etter en viss tid blir pengene så sendt til det laget eller den foreningen som kundene har ønsket å donere til.

– Når det er mulig å donere penger til gode formål når man panter tomflasker, så mente vi at det kunne like godt være til gode lokale formål. Vi gikk ut og ba folk om å komme med forslag til noen lag og foreninger som de mente kunne få nyte godt av disse pengene. Og forslagene lot ikke vente på seg. Vi fikk inn flere forslag og nå er speiderne i Øksnes en av dem som får penger fra panting av flasker og bokser hos oss. Det sier daglig leder hos Extra, Rainer Solheim.

Han mener at det trenger ikke å være de store beløpene som kommer inn hver måned, men i løpet av et år kan det bli en fin sum som kommer lokalbefolkningen til gode. Planen er at dette skal være en ordning der pengene i en viss periode skal gå til to gode formål. Etter to år kan det være to andre mottakere som kan få penger fra denne panteordningen.

– Jeg vil oppfordre folk til ikke å kaste flasker og bokser ute i naturen. Lever dem heller til hos oss. Da sparer man miljøet, samtidig som flasker og bokser gir penger i kassen til lokale lag og foreninger, sier Solheim.