Mona Nilsen (Ap).
Mona Nilsen (Ap). Foto: Nordland fylkeskommune

– Nå må vi se på hvordan vi kan drive billigere

Mona Nilsen (Ap) er glad for at posisjonen klarte å berge landbrukslinjene på Kleiva. – Men det er samtidig utfordrende, for dette er kostbare linjer å drive, og nå må vi jobbe sammen for å ta ned kostnadene, sier Nilsen.

I fylkesrådets innstilling til skolestruktur for de videregående skolene i Vesterålen, var begge landbrukslinjene ved Sortland videregående skole avdeling Kleiva foreslått nedlagt. I en pressekonferanse mandag ettermiddag, kunne posisjonspartiene meddele at landbrukslinjene opprettholdes.

– Vi så at landbruksdelen i den videregående skolen i Nordland ble veldig sårbar om vi kun skulle ha hatt tilbudet i Mosjøen, derfor bestemte vi oss for å flytte om på midler slik at vi kan beholde Kleiva også som skolested for landbruksfag, sier Mona Nilsen (Ap).

Hun legger til at en slik avgjørelse samtidig er utfordrende.

– Det er kostbare linjer å drive, og nå må vi sammen med skolen se på hvordan vi kan drive disse billigere. De får noen endra rammebetingelser, men jeg erfarer at de er veldig på fra skolen sin side, og at de står klare til å gjøre de endringer som er nødvendig for å fortsette driften, sier Nilsen.

Hun sier at fra skolen har det blitt bidratt med en rekke forslag til løsninger.

– Vi har hatt en god dialog, og jeg har tro på at de fra skolen sin side vil klare å innfri de kravene som vi har satt til dem, sier Nilsen.

– Det vil alltid være udekkede behov

Sammenlignet med fylkesrådets innstilling, er det bare vg2 landbruk og gartnernæring og vg3 landbruk på Kleiva som opprettholdes.

– Utgangspunktet var å legge ned 29 linjer, og av disse har vi tatt inn de som vi mener det er helt nødvendig å fortsette med.

– For å dekke inn kostnadene med å ta inn disse linjene, så tar vi penger fra veibudsjettet. Det er tøffe prioriteringer, og jeg er fornøyd med det vi har fått berget. Vesterålen har vært et fokusområdet for posisjonen, og det er ikke alle regionene som har kommet så godt ut, sier Nilsen.

– Det vil alltid være udekkede behov. Til neste år skal vi ha en større gjennomgang av de videregående tilbudene, med tanke på å legge en struktur for en fireårsperiode, sier Nilsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun legger til at sammenlignet med administrasjonens forslag, så ble også fiske- og fangstlinja på Myre tatt inn igjen.

– Nå må vi se framover, og se på hvilke krav og forventninger næringslivet har til oss. Vi må kalibrere oss både etter søkertall og næringslivets behov, sier Nilsen.